Gyakori kérdések a felügyeleti díj 2017. évi változásairól

Közzétéve: 2017. május 29.

Tartalom

Miért volt szükség új rendeletre?

Az új rendelet kiadásának célja a szolgáltatók adminisztratív terheinek csökkentése, a felügyeleti díjjal kapcsolatos hatósági folyamatok egyszerűsítése és a szabályozás egyértelművé, könnyebben követhetővé tétele volt.

Mikortól kell az új szabályokat alkalmazni?

A rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, a szabályokat ekkortól kezdve kell alkalmazni.

Milyen, a szolgáltatókat érintő fontosabb változás lesz az új szabályozásban?

A legfontosabb változás, hogy a jövőben egységesen minden szolgáltatónak május 31-ig kell adatot szolgáltatni a Hatóság számára az előző évben elért elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatásból származó árbevételről. A másik fontos változás, hogy ennek a kötelezettségnek teljesítésére a Hatóság minden szolgáltató számára egységes elektronikus űrlapot biztosít, amelyen gyorsan és egyszerűen elküldhetik az adatszolgáltatást a Hatóság számára.

Kötelező az adatszolgáltatást az elektronikus űrlapon beküldeni?

A postai szolgáltatók esetében az elektronikus adatszolgáltatás kötelező. Az elektronikus hírközlési szolgáltatók választhatják a postai úton beküldött papíralapú adatszolgáltatást is, de a Hatóság azt ajánlja, hogy ők is vegyék igénybe a gyorsabb, egyszerűbb elektronikus beküldést.

Milyen feltétele van az elektronikus űrlap használatának?

Az elektronikus űrlap használatához Adatkapu regisztráció szükséges. Ha szolgáltatóként még nem rendelkezik ilyennel, akkor kérjük vegye fel a kapcsolatot a Hatóság Ügyfélszolgálatával. A sikeres regisztrációt követően a megadott kapcsolattartó a Hatóság honlapján az Adatkapuba bejelentkezve érheti el az adatszolgáltatási űrlapot.

Mikortól lehet az adatszolgáltatást az űrlapon beküldeni?

Az új elektronikus űrlap 2017. január elején válik elérhetővé, erről minden, Adatkapu regisztrációval rendelkező szolgáltató értesítést fog kapni. Ettől kezdve az adatszolgáltatási kötelezettség május 31-ig bármikor teljesíthető.

Mi változik a korábbi előzetes és végleges árbevétel adatszolgáltatásokkal kapcsolatban?

Az új szabályozás alapján minden év május 31-ig az előző évben elért végleges árbevételi adatokat kell beküldeni. A korábbi előzetes bevételről szóló adatszolgáltatás megszűnik.

Változik-e a felügyeleti díj?

Nem, sem a díj mértéke, sem az igénybe vehető kedvezmények nem változnak.

Változik-e a díj megfizetésének módja és ütemezése?

A díjat továbbra is a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni negyedévente. Kisebb változás, hogy a felügyeleti díj számításánál a korábban létező kerekítés megszűnt, így a fizetendő összeget forintra pontosan kell megállapítani. Továbbra is igaz viszont, hogy amennyiben a fizetendő éves felügyeleti díj kevesebb 5000 Ft-nál, akkor azt nem kell megfizetni.
A díjfizetési kötelezettség teljesítésének segítésére a Hatóság a felügyeleti díj negyedévi összegéről továbbra is számlát állít ki azonban a számlák kibocsátása az adatszolgáltatási határidőhöz lett igazítva, így az első és második negyedéves számlákat egyszerre, minden év júniusában küldi ki a Hatóság Pénzügyi Osztálya a szolgáltatók részére.
A számla kézhezvétele nem feltétele a díj megfizetésének, mivel a díjfizetési kötelezettség a jogszabályban került előírásra.

Hol kaphatok további információt?

A felügyeleti díjjal, az adatszolgáltatással és a díj megfizetésével kapcsolatban további információt kérhetnek a Hatóság Hírközlés-felügyeleti Főosztályától a felugyeleti_dij@nmhh.hu email címen vagy a Hatóság Ügyfélszolgálatán (http://nmhh.hu/cikk/497/Ugyfelszolgalataink_elerhetosegei_es_nyitvatartasi_rendje)

Jogszabályok

7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet a felügyeleti díjról
2003. évi C. törvény (Eht.) Az elektronikus hírközlésről