Médiatörténeti kutatás

A médiatörténeti kutatás keretében a médiatörténetét széleskörűen értelmezzük. Földrajzi tekintetben a vizsgálódás súlypontját ugyan a történeti Magyarország médiatörténete képezi, de számos esetben történik kitekintés a Habsburg Monarchia, a szomszédos államok és a többi európai ország médiatörténeti vonatkozásaira is.

A médium fogalmát is tágan fogjuk fel: vizsgáljuk a nyomtatott sajtó, az elektronikus médiumok, az ún. újmédia történetét, de emellett az irodalom, a zene- és a színháztörténet egyes vonatkozásai is helyet kapnak. Kutatásaink kiterjednek az egyes médiumok történetének, a különböző médiumok által közvetített tartalmaknak, továbbá azok a társadalmi hatásárának vizsgálatára is.

A média jogi szabályozásának története, valamint a média szerepéről való gondolkodás története, a szólás- és sajtószabadság történetének kérdései ugyancsak részét képezik a médiatörténeti kutatás keretében végzett munkánknak.

A médiatörténeti kutatás sok szállal kapcsolódik az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és az NMHH közötti együttműködési keret-megállapodás alapján az MTA BTK szervezetén belül létrehozott Médiatudományi Kutatócsoport munkájához. A Kárpát-medencei médiakutatási területünkkel való kapcsolódást publikációk is fémjelzik.

A kutatás keretében végzett tudományos munka eredményeként jó néhány kötet látott napvilágot, számos tanulmány pedig különböző szakfolyóiratokban jelent meg.