Kárpát-medencei médiakutatás

Az Intézet jelen keretei között 2010 óta folyó kutatási program a határon túli magyar közösségek médiaviszonyait, a médiapiaci szereplőket, és a médiafogyasztás jellemzőit igyekszik feltárni és nyomon követni.  A felmérések főként a négy legnagyobb határon túli magyar régió (Kárpátalja, Erdély, Vajdaság és Felvidék) viszonyaira koncentrálódtak, de esetenként a kisebb régiókra (Muravidék, Drávaszög, Őrvidék) is kiterjedtek.

A kutatások egyik típusa régió médiapiaci szereplőinek magyar nyelven (is) szolgáltató médiapiaci szereplőinek felmérését célozza, eddig 2 ilyen felmérést végeztünk. A másik típus reprezentatív mintán végzett empirikus kutatásokat jelent, ahol a határon túli magyar közösségek médiafogyasztását és annak az érintett közösségek identitására gyakorolt hatását, a médiahasználati és médiafogyasztási szokásokat vizsgáljuk.

Ilyen felmérésből szintén kettőt tudtunk realizálni az elmúlt évek során, újabban pedig célzott, kisebb mintán végzett kérdőíves felmérésekben a fiatal korosztály, illetve az értelmiség médiafogyasztási szokásait igyekszünk feltérképezni.

Valamennyi kutatási forma esetében alkalmazzuk az összehasonlító elemzések módszerét, amellyel a hosszabb távú trendek és változások is nyomon követhetők.

Ezen kívül, részben átfedésben az Intézet sajtótörténeti kutatási programjával a Kárpát-medencei magyar régiók tekintetében is folytatunk olyan hosszú távú kutatásokat, amelyek az ottani magyar sajtó- és médiatörténet feldolgozásával járulnak hozzá az egységes magyar sajtótörténet eredményeihez.

A kutatásban résztvevő munkatársak:

  • Apró István