Média és identitás

Közzétéve: 2014. július 24.

Média és identitás (cikktestbe)

A sorozat legújabb kötete a Médiatanács Médiatudományi Intézete által azonos címmel szervezett konferencia anyagaiból állt össze. A most közzétett írások azonban nem egyszerűen az ott elhangzott előadások szerkesztett változatai, hanem önálló, kifejezetten publikálásra készült tanulmányok, elemzések, esszék.

A Média és identitás című kötet első – Identitások a tömegmédiában című – részében konkrét kutatásokra épülő, a média működését közvetlenül érintő tanulmányokkal ismerkedhet meg az olvasó.

A második, Kik vagyunk? című blokkba kerültek az általánosabb, műfajilag is szabadabb írások, így a nemzeti identitás bizonyos eszmetörténeti vonatkozásaival kiegészült vitaindító, továbbá a modern mítoszképzésről és az identitás-keresés szélesebb aspektusairól értekező anyagok.

A tanulmánykötet célja, hogy szakmai körökben és a hétköznapi médiadiskurzusokban is meglehetősen élénk vitákat kiváltó identitás-kérdéskört több megközelítésből is megmutassa. Szerzői jórészt a határon túli magyar közösségekben találták meg ennek a kiindulópontját; ez a leggyakoribb, de nem kizárólagos alapállás.

A legtöbb esetben a nemzeti identitásra irányul a kutatás fókusza, de a műben jelen van a szélesebb kérdésfelvetés és értelmezés is. Egyik tanulmányában foglalt elemzés tárgya például az új média és a digitális világ, mint a fiatalok fejlődésének velejárója, mint modern identitásképző erő.