A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében – 2001–2014, 2. rész

Közzétéve: 2016. február 5.

Megjelent a Médiatudományi Intézet Médiatudományi Könyvtárának 18. kötete, amely az MK 16 folytatása, vagyis szintén a közszolgálati médiatartalmak határon túli fogyasztásával foglalkozik. A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 2001-2014/2 c. kiadványban folytatjuk a 2014. évi médiakutatásunk eredményeinek elemzését.

A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében

Az adatbázis további feldolgozásával, jelen kötetben két újabb elemzést teszünk közzé, amelyek további részleteket tárnak fel az erdélyi, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai magyar közösségek médiafogyasztásáról, szintén kiemelten kezelve a közszolgálati tartalmakhoz való viszonyulást.

Az első részben arra keressük a választ, hogy határon túli magyar rétegeket eltérő nemzeti identitásfokozataik szerint milyen anyanyelvi, illetve többségi nyelvű médiahasználati gyakorlat jellemzi. Az alapkutatás célkitűzéseinek megfelelően itt is elsősorban a Magyarországról sugárzott közszolgálati televíziócsatornákhoz és rádióadókhoz való viszonyuláson van a hangsúly.

A második elemzés a médiahasználat és végső soron a szülőföldhöz való kötődés kölcsönhatását járja körül, a tömb–szórvány megoszlás szerint. A szülőföldhöz való ragaszkodás közismerten az identitásképzés és megőrzés alapvető eleme, amely a közösségi kohéziós erőtérrel egyetemben a legfőbb visszatartó erő, ami nehéz időkben is helyben tart egy népességet. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy a vizsgált határon túli magyar közösségek még valódi, fizikailag is számottevő erőt képviselnek-e, tagjai identitásuk megőrzése árán „belakják-e” az elődeiktől megörökölt tájegységeket, vagy már csak szórványban, önmaguk árnyékaként küzdenek a fennmaradásukért. Önmagától adódik tehát a kérdés, van-e különbség a számos tekintetben szilárdabbnak, kikezdhetetlenebbnek gondolt tömbmagyarság vagy a vészesen fogyatkozó szórvány médiafogyasztás és a kimutatható kölcsönhatások között.