Újmédia-kutatás

A 2015-ben elkezdett kutatásunk során a közösségi oldalak, internetszolgáltatók és a közvetítő-szolgáltatók hatását vizsgáljuk meg a társadalomra és a szólásszabadságra nézve. szolgáltatók az utóbbi években igen erős pozícióra tettek szert, hiszen olyan terjesztővé vagy továbbítóvá váltak, melyek aktív szereplőként képesek befolyásolni a fogyasztókhoz eljuttatott tartalmat.

Kutatásunk során vizsgáljuk többek között az Újmédia szereplői által alkalmazott felhasználási feltételek jellegét, a közvetítőszolgáltatókat terhelő alkotmányossági és egyéb jogi követelményeket, valamint az egyes részterületek szabályozhatóságának módjait és lehetőségeit, valamint az újmédia demokráciára gyakorolt hatását, és társadalmi diskurzusokban betöltött szerepét, megvizsgálva az újmédia-szereplők nyilvánosságot érintő jogi kérdéseit.

A kutatás részeként terítékre kerül továbbá az állam és a közvetítő-szolgáltatók jogi szabályozásának gyermekvédelmi szempontú elemzése, melynek célja a gyermekek online interakcióinak megismerése és a médiahasználattal kapcsolatos tapasztalatok bővítése. Az online közösségi oldalak kétirányú dinamikájából kiindulva kutatásunk a médiajog gyermekvédelmi igényeinek és a kiskorúak jogsértéseinek megelőzésére hivatott bűnmegelőzési eszközrendszer összekapcsolhatóságának lehetőségeit vizsgálja, melyben kiemelt szerepet kap az állam és a piaci szereplők feladatainak konkretizálása a kiskorúak jogkövető magatartásainak elősegítése érdekében.