Fájlcsere és felelősség

Közzétéve: 2017. január 27.

Kőhidi Ákos, a Médiatudományi Könyvtár 25. kiadványaként megjelenő „Fájlcsere és felelősség” című kötete a technicizált világ egyik talán legjelentősebb dilemmájával, a web 2.0 megjelenésével előretörő P2P alapú fájlmegosztás polgári jogi megítélésével foglakozik. A kötet választ ad minden olyan felelősségi kérdésre, amely az átlag felhasználó peer to peer tevékenységéhez kapcsolódóan felmerülhet. A fájlcsere ugyanis a társadalom internethasználatának egyik integráns jelenségeként ma már a tartalommegosztás alapértelmezett használati eszköze.

Fájlcsere és felelősség„A jog (…) szabályozási mechanizmusai révén óhatatlanul megkísérelt jégbe zárni egy olyan társadalmi jelenséget, amely folyamatos izzásban van, hiszen dinamikus fejlődésének mozgása nem hagyja kihűlni.” – írja a szerző.

A szerző kutatásának fókuszát kiválóan érzékelteti ez, a szabályozni kívánó jog és a világháló működését leíró bevezető mondat. Művéből ugyanis kiderül, milyen problémák vetődnek fel legjellemzőbben a fájlokat letöltő felhasználók felelősségre vonása, illetve a felelősségi alakzatok meghatározása tekintetében. Keresi a választ arra, ki is felelős valójában e műalkotások világhálón történő terjesztéséért, illetve a magyar jog milyen retorziót alkalmaz a különböző jogsértések bekövetkezése esetén.

Kőhidi a polgári jogi felelősségre vonást tekinti adekvát válasznak, mely azonban különböző eltérésekkel, finomhangolásokkal alkalmazható. Ennek tekintetében a felhasználók, közrehatók, illetve internetszolgáltatók felelősségének funkcionális elkülönítését tartja kívánatosnak.

E hármas elkülönítés segítségével lehetőséget kap az olvasó a felhasználó kártérítési felelősségének, a jogellenesség és a felróhatóság értékelésére. A közrehatók esetében megismerhetővé válik a tartalomszolgáltatók, de például a szoftver-előállítók felelősségének értelmezése is. Az internetszolgáltatók tevékenysége esetében – szűrési kötelezettségük hiányában – azok értesítési és eltávolítási felelősségét próbálja körvonalazni a a szerző.

A mű mindezek mellett széles körben feltárja a fájlmegosztás jelenségével összefüggő kártérítés elméleti dilemmáit, illetve kitér a károkozó magatartással kapcsolatos tudati szint vizsgálatára és számos egyéb elméleti és gyakorlati problémára is.

A kötet az alábbi linken keresztül, a „Kapcsolódó dokumentumok” közül ingyenesen letölthető.