Fennállása óta hatodik éves mérlegét vonta meg az Osztrák Sajtótanács

Közzétéve: 2017. március 10.

Az Osztrák Sajtótanácsnak, az osztrák nyomtatott sajtó önszabályozó testületének főfeladata, hogy értékelje a nyomtatott médiumokban és az azok online kiadásában megjelent cikkeket. A Sajtótanács éves beszámolójából kiderül, hogy három független, nem utasítható szenátusa 2016-ban összesen 305 esetet vizsgált meg. A Sajtó-Illemkódexbe ütköző cikkek száma csökkent, nemcsak a sajtó egészében, hanem a bulvár lapokban is.

presseratA Kronen Zeitung 13-szor, az Österreich 4-szer, a Wochenblick pedig 3-szor sértette meg az osztrák Sajtó-Illemkódexet.

2016-ban a menekültkérdéssel kapcsolatos közlemények dominálták a Sajtótanács napirendjét. A vizsgált cikkek 20%-nak volt az a témája. A Kronen Zeitung 13 kifogásolt közleménye a migránskérdéssel foglalkozott. Ezenkívül a személyiségi jogok, az áldozatvédelem és a burkolt reklám képviselték azokat az ügyeket, amelyekkel a Sajtótanácsnak a leginkább meggyűlt a baja.

A személyiségi jog megsértéseként értékelte a Tanács többek között az Österreichischer Journalist c. szakújság azon cikkét, amely arról szólt, hogy több újságírónő politikusokkal tart fenn intim viszonyt, és ennek során megneveztek egy újságírónőt, aki – amint a közleményben szerepelt – „a hírek szerint” „fehérmájú”, vagyis nimfomán beállítottságú.

Személyiségi jogot sértett például az oe24.at cikke is a müncheni merénylet áldozatairól készült képek publikálásával, a wochenblick.at pedig azzal, hogy a kongói polgárháború áldozatairól hozott nyilvánosságra fotókat.

Diszkriminatívnak minősítették a Sajtótanács szenátusai a Kronen Zeitung egyik cikkét, amely egy muszlim bigamista által állítólagosan elkövetett szociális visszaéléssel foglalkozott.

Többször tárt fel a Tanács olyan eseteket is, amikor a reklám és a szerkesztői tartalom nem volt megfelelően elkülönítve. Így etikai vétségnek minősítette a Kronen Zeitung cikkét, amely a Superbowl kapcsán a szerkesztői tartalom keretében kenyeret labdaformaként ábrázolt, egyértelműen reklámozás céljából.

Az elmarasztalt médiumok nem mindegyike tagja a Sajtótanácsnak. Az Österreich c. napilap is csak ez év március elejétől csatlakozott, de az online kiadója továbbra is kívül maradt. A médiatámogatás keretében a Sajtótanács tagjai pótlólagos támogatásban részesülnek. Alexander Warzilek, a Sajtótanács ügyvezetője szerint az lenne kívánatos, ha a tagság alapfeltétele lenne mindenféle sajtótámogatásban való részesedésnek. A Heute című lap sem tagja a Tanácsnak, de folynak tárgyalások. Ellenben a Kronen Zeitung és a Sajtótanács között semmilyen hivatalos kapcsolat nem áll fenn.

A médiumok nem kötelesek a Sajtótanács döntését nyilvánosságra hozni. Ezen is változtatna Warzilek, hasonlóan a németországi gyakorlathoz.