Tájékoztatás a postai és az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a felügyeleti díj számlázását és a díjfizetési határidőket érintő változásokkal kapcsolatban

Közzétéve: 2019. szeptember 23.

Felhívjuk a tisztelt szolgáltatók figyelmét, hogy a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 2019. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján megváltoznak a felügyeleti díj megfizetésére vonatkozó határidők.

A felügyeleti díjat a továbbiakban félévente – a félév végéig – kell a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára befizetni. Ehhez igazodva változik a számlázás rendje is, ezért 2019. III. negyedévében nem történik számlázás. A változott fizetési határidőhöz igazítva a második félévet egyben számlázza ki a Hatóság 2019. december elején.

Nem változtak az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos szabályok, a felügyeleti díjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében a szolgáltatók továbbra is kötelesek minden év május 31. napjáig az előző évben lezárt legutóbbi üzleti évükben az elektronikus hírközlési illetve a postai szolgáltatásból származó belföldi nettó árbevételükről a hírközlési hatóság honlapján elérhető elektronikus űrlap kitöltésével adatot szolgáltatni a hírközlési hatóság részére.

Nem változik a felügyeleti díj mértéke sem:

  1. az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kivételével az elektronikus hírközlési szolgáltató szolgáltatásából származó előző évi nettó árbevételének 0,212 %-a,
  2. a postai szolgáltató postai szolgáltatásából származó előző évi nettó árbevételének 0,113 %-a,
  3. egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató esetében a hírközlési szolgáltatásából származó előző évi nettó árbevételének 0,2 %-a.

Ha a felügyeleti díjjal kapcsolatban bármilyen kérdésük van, a felugyeleti_dij@nmhh.hu e-mail címen vagy az (1)468-0634-es telefonszámon állunk rendelkezésükre.