Hirdetmény az Oritel Kft. médiaszolgáltató Oritel.hu megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatásának nyilvántartásból való törléséről

Közzétéve: 2020. szeptember 25.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.) (a továbbiakban: Hivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetményi úton közli az ORITEL Kft. médiaszolgáltatóval, hogy határozatával a hatósági nyilvántartásból hivatalból törölte az Oritel.hu megnevezésű lekérhető médiaszolgáltatását.

A határozat ügyiratszáma: BJ/23049-1/2020.

A közzététel napja: 2020. szeptember 25.

Az ORITEL Kft. utolsó ismert székhelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.

A határozat kézbesítésének megkísérlése már előre is eredménytelennek mutatkozik, tekintettel arra, hogy az ORITEL Kft.-t 2019. június 5-i hatállyal a Cégbíróság törölte a cégjegyzékből.

A Hivatal az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetményt a hatóság hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.