CS/25167-3/2020. számú hirdetmény - VE34893 Járiföld 2 kódnevű, 30 méteres Digi távközlési antennatartó acéltorony Bakonyjákó 017/12 hrsz (Tervszám: VE34893) építési engedélyezési eljárás megindításáról

Közzétéve: 2020. október 15.

Iktatószám: CS/25167-3/2020
Tárgy: Hirdetmény eljárás megindításáról
Ügyintéző: Németh Edit
Tel.: 99/518-546

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2020. 10. 15. napján kelt,
CS/25167-2/2020. számú építési engedélyezési eljárást megindító végzését kiadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma : 2020. 10. 15.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/25167/2020 VE34893 Járiföld 2 kódnevű, 30 méteres Digi távközlési antennatartó acéltorony Bakonyjákó 017/12 hrsz (Tervszám: VE34893) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest Váci út 35.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2020. 10. 15. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron Kossuth Lajos utca 26.) ügyfélszolgálati időben a 99/518-501 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Sopron, 2020. 10. 15.

 

Honyák Árpád

hatósági irodavezető