Értesítés építési engedély megadásáról – CP/20458-6/2020. számú határozat: Tengelic–Tengelic-Jánosmajor (Paks járás), összekötő szakasz (újgenerációs és felhordó hálózatok fejlesztése pályázat)

Közzétéve: 2020. október 16.

Iktatószám: CP/20458-7/2020.
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: Kardos Máté
Tel.: 72/508-842

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2020. október 15. napján kelt, CP/20458-6/2020. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés napja: 2020. október 16.

A döntés közlésének a napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Ügyintéző Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Kardos Máté CP/20458/2020. GINOP-3.4.1-15.2016-00313 Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése pályázat Paksi járás, Tengelic–Tengelic (Jánosmajor) összekötő szakasz Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Kadarka u. 18.)

A tárgyi ügyben a Hatóság mint I. fokú építési hatóság 2020. október 15. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalánál (1133 Budapest, Visegrádi u. 106.) vagy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Pécsi Hatósági Irodánál (7624 Pécs, Alkotmány u. 53.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 72/508-800 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda hirdetőtábláján és a Hatóság honlapján ( nmhh.hu) is.

Pécs, 2020. október 15.

Kúti Zoltán
hatósági irodavezető-helyettes