Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CM/21198-11/2020. számú határozat: LRT-COM Kft. Felsőgagy-Litka leágazás optikai kábel építés

Közzétéve: 2020. október 16.

Iktatószám: CM/21198-11/2020.
Tárgy: Felsőgagy - Litka leágazás optikai kábel építés használatbavételi engedélyezési ügye. HIRDETMÉNY
Ügyintéző: Adorján Tamás
Telefon: 46-555-521

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a Felsőgagy - Litka leágazás optikai kábel eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2020. október 16. napján kelt, CM/21198-10/2020. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

Kifüggesztés napja: 2020. október 16.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságÜgyintézőAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Adorján Tamás CM/21198/2020. Felsőgagy - Litka leágazás optikai kábel építés elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedélyezése. LRT-COM Távközlési Szolgáltató Kft. (147 Budapest, Fóti út 56.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2020. október 16. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) ügyfélszolgálati időben a 46/555-521 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.) hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2020. október 16.

Pap-Tóth Tamás
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2020. október 16.
Levétel napja: 2020. október 22.