Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CM/21126-9/2020. számú határozat: LRT-KTV Kft. GINOP-3.4.1-2015-Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése Szikszói járás–Gagybátor település megnevezésű elektronikus hírközlési építmény

Közzétéve: 2020. október 16.

Iktatószám: CM/21126-10/2020
Tárgy: LRT-KTV Kft. GINOP-3.4.1-2015-Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése Szikszói járás–Gagybátor település megnevezésű elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedélyezési ügye.
HIRDETMÉNY
Ügyintéző: Kavalecz Lajos
Tel.: 46/555-532

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2020. október 16. napján kelt, CM/21126-9/2020 számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2020. október 16.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságÜgyintézőAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Kavalecz Lajos CM/21126/2020 LRT-KTV Kft. GINOP-3.4.1-2015-Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése Szikszói járás–Gagybátor település megnevezésű elektronikus hírközlési építmény használatbavételi engedélyezési ügye LRT-KTV Kft. (1047 Budapest, Fóti út 56.”V” épület 6. emelet.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2020. október 16. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-532 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2020. október 16.

Pap-Tóth Tamás
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2020. október 16.
Levétel napja: 2020. október 22.