Értesítés építési engedély megadásáról – CM/30653-18/2020. számú határozat: Rimóc (hrsz.: 702), az NO13736v01 kódjelű távközlési torony

Közzétéve: 2021. február 23.

Iktatószám: CM/30653-19/2020.
Tárgy: hirdetmény – távközlési antennatartó acél torony – NO13736v01 Rimóc építési engedélyezési ügye
Ügyintéző: Bajtainé dr. Réthy Zsófia
Tel.: 46/555-523

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. február 23. napján kelt, CM/30653-18/2020. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2021. február 23.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/30653/2020. Távközlési antennatartó acél torony – NO13736v01 Rimóc hrsz.: 702 építési engedélyezési ügye DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest Váci út 35.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. február 23. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-523 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2021. február 23.

Farkas Zoltán
hatósági irodavezető