Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/3800-3/2021 sz. Közlemény - 3390-0-A Balatonakarattya-Dél jelű Vodafone 30 méter magas antennatartó monopole torony építése

Közzétéve: 2021. február 23.

Iktatószám: CS/3800-3/2021
Tárgy: 3390-0-A Balatonakarattya-Dél jelű Vodafone 30 méter magas antennatartó monopole torony építése közlemény építési engedélyezési eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Bánky Gábor
Tel.: 99/518-557

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményt teszi közhírré a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket 3390-0-A Balatonakarattya-Dél jelű Vodafone 30 méter magas antennatartó monopole torony építése tárgyú építési engedélyezési eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/3800/2021

3390-0-A Balatonakarattya-Dél jelű Vodafone 30 méter magas antennatartó monopole torony építése

Pál-Szabó István

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. ) ügyfélszolgálati időben a +3699518000 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján az eljárás során meghozott döntésekről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/C. § (7) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. ) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhhh.hu).

Sopron, 2021. február 23.

 

Honyák Árpád
hatósági irodavezető