Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/8080-3/2021 számú hirdetmény - Rábakecöl település, GY18280 Rábakecöl-DN86-119km 30 méteres távközlési antennatartó acél torony (Tervszám: GY18280)

Közzétéve: 2021. április 1.

Iktatószám: CS/8080-3/2021
Tárgy: Hirdetmény
eljárás megindításáról
Ügyintéző: Németh Edit
Tel.: 99/518-546

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a Rábakecöl település, GY18280 Rábakecöl-DN86-119km 30 méteres távközlési antennatartó acél torony (Tervszám: GY18280) tárgyú használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. 04. 01.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/8080/2021 Rábakecöl település, GY18280 Rábakecöl-DN86-119km 30 méteres távközlési antennatartó acél torony
(Tervszám: GY18280) 
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

Az ügy irataiba a Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron Kossuth Lajos utca 26.) ügyfélszolgálati időben a 99/518-501 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Sopron, 2021. 04. 01.

 

Simon Imre
építésügyi csoportvezető