Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/8705/2021: Szentgotthárd, Kethelyi út, 191/1 hrsz., a VA16167 Laktanya kódnevű távközlési torony

Közzétéve: 2021. április 6.

Iktatószám: CS/8705-3/2021
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: Kirchner Ferencné
Telefonszám: 99/518-531

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményt teszi közhírré a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdésealapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a Szentgotthárd VA16167 Laktanya kódnevű 30 m magas (DIGI) antennatartó acéltorony építése a Kethelyi út 191/1 hrsz-on tárgyú használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. április 6.

Levétel napja: 2021. május 11.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/8705/2021 Szentgotthárd VA16167 Laktanya kódnevű 30 m magas (DIGI) antennatartó acéltorony építése a Kethelyi út 191/1 hrsz-on DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben a 99/518-531 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján az eljárás során meghozott döntésekről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Sopron, 2021. 04. 06.

Simon Imre
építésügyi csoportvezető