Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/8279/2021: Somlójenő, 070/8 hrsz., a VE34496 Somlójenő kódnevű távközlési torony

Közzétéve: 2021. április 6.

Iktatószám: CS/8279-3/2021
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Pócza Anna
Tel: (99) 518-539
Elektronikus levélcím: pocza@nmhh.hu
Készült: 2021. 04. 06.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket VE34496 Somlójenő kódnevű, Digi 30 méter magas távközlési antennatartó acél torony építése Somlójenő 070/8 hrsz. tárgyú használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. április 6.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/8279/2021 VE34496 Somlójenő kódnevű, Digi 30 méter magas távközlési antennatartó acél torony építése Somlójenő 070/8 hrsz., DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben a 99/518-531 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján az eljárás során meghozott döntésekről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Sopron, 2021. április 6.

Honyák Árpád sk
építésügyi csoportvezető