Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CS/3271-8/2021. számú határozat: 1/2 Kisbajcs, GPON lefedő hálózat, támszerkezet és alépítmény

Közzétéve: 2021. április 7.

Iktatószám: CS/3271-9/2021
Tárgy: hirdetmény engedélyről NMHH hirdetőtáblájára, MCF 015-1/2A/18 tervszámú, 1/2 Kisbajcs GPON lefedő hálózat támszerkezet és alépítmény építés kiviteli terv
Ügyintéző: Wittmer László
Telefonszám: 36/99518564

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021.04.06. napon kelt, CS/3271-8/2021 számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadta.

Kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. április 6.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/3271/2021 1/2 Kisbajcs GPON lefedő hálózat támszerkezet és alépítmény építés használatbavételi MetalCom Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021.04.06. napon döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben a 36/99518564 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Sopron, 2021. április 6.

Honyák Árpád
hatósági irodavezető