Értesítés használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról – CS/8288/2021: Devecser 0352 hrsz., 1260 hrsz., a VE34505 Agro-Bos kódnevű távközlési torony

Közzétéve: 2021. április 7.

Iktatószám: CS/8288-3/2021
Tárgy: hirdetmény eljárás megindulásáról
Ügyintéző: Pócza Anna
Tel.: (99) 518-539
Elektronikus levélcím: pocza@nmhh.hu
Készült: 2021. 04. 07.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket VE34505 AGRO-BOS kódnevű, Digi 30 méter magas távközlési antennatartó acél torony építése Devecser 0352 hrsz. tárgyú használatbavételi engedélyezési eljárás megindulásáról.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. 04. 07.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/8288/2021 VE34505 Agro-Bos kódnevű, DIGI 30 méter magas távközlési antennatartó acél torony építése Devecser 0352 hrsz. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron, Kossuth L. u. 26. ) ügyfélszolgálati időben a (99) 518-000 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárás során hozott valamennyi döntést hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Sopron, 2021. április 7.

Honyák Árpád
hatósági irodavezető