Értesítés építési engedély megadásáról – CE/8233-15/2021. számú határozat: Kecskemét, FTTH hálózatépítés, Belváros, Jókai u. irány, lefedő hálózat

Közzétéve: 2021. május 7.

Iktatószám: CE/8233-16/2021.
Tárgy: hirdetmény – értesítés a Magyar Telekom Nyrt. részére a Kecskemét FTTH hálózatépítés-Belváros, Jókai u. irány, lefedő hálózat építési engedélyének kiadásáról
Ügyintéző: Nagy Zsuzsanna
Tel.: 06-62/568-300

Végzés

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva, a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. 05. 05. napján kelt CE/8233-15/2021. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2021. május 7.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/8233/2021. Kecskemét FTTH hálózatépítés, Belváros, Jókai u. irány, lefedő hálózat tárgyú építési engedély kiadása Magyar Telekom Nyrt.

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. 05. 05. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a NMHH Szegedi Hatósági Irodánál (Szeged, Csongrádi sgt. 15.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda hirdetőtábláján is.

Szeged, 2021. május 6.

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021. 05. 07.
Levétel napja: 2021. 05. 13.