Moziforgalmi statisztikai adatlap, 2021. második negyedév

Közzétéve: 2021. június 30.

Kitöltési útmutató a moziforgalmi statisztikai adatlaphoz

A) Általános rész

Az adatszolgáltató valamennyi természetes vagy jogi személy, aki a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 19/L. § (1) bekezdésének megfelelően bejelentett, és az Mktv. 19/K. § (5) bekezdésének b) pontja alapján nyilvántartásba vett moziban moziüzemeltetési tevékenységet folytat.

Az adatszolgáltatás valamennyi bejelentett mozira vonatkozik.

Az adatlapot negyedévente kell kitölteni és eljuttatni a Hatóság erre a célra kialakított elektronikus elérhetőségére: mozistatisztika@mk.gov.hu

Az adatlap pontos kitöltése és határidőre történő visszaküldése a mozi üzemeltetőjének feladata.

Az adatlapon belül az erre a célra kialakított munkalapokon havi bontásban kell közölni az adatokat. Az adott hónapban bemutatott filmek forgalmi adatait mozinként, több termes mozi esetében is filmcímenként kell összesíteni. Amennyiben az adatszolgáltató több mozit működtet, a mozik adott hónapban filmcímenként összesített adatai folytatólagosan követik egymást.

Kérjük, hogy a táblázatok végén ne összesítse a sorokat!

Azon szezonálisan működő mozik esetében, amelyeknek az adott negyedévben nem volt megtartott előadásuk, esetleg nem minden hónapban került sor vetítésre, az adatlapon csak a moziüzemeltetőre, a mozi nevére, a mozi nyilvántartási számra, valamint a megyére vonatkozó oszlopok első sorát kell kitölteni. A filmcím oszlopban kell rögzíteni, hogy „Vetítés nem történt” az előadásszámhoz pedig kérjük, egy 0-t tüntessenek fel!

Az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerülő további kérdéseikkel Szilády Szilviát (+36 1 327 02 27) kereshetik.

B) Részletes kitöltési útmutató

1. A moziüzemeltető neve

A moziüzemeltető nevét a legördülő menüből kérjük kiválasztani, majd a kiválasztást követően a cella tartalma másolható a kitöltésre kerülő sorokba.

2. A mozi neve

A mozi nevét a legördülő menüből kell kiválasztani, majd a kiválasztást követően a cella tartalma másolható az oszlop egymás alatti soraiba.

Amennyiben az adatszolgáltató több bejelentett mozit működtet, úgy az adott mozira vonatkozó adatok kitöltése után a legördülő menüből egy újabb mozit tud kiválasztani, így az adatszolgáltatását a tárgyhónapra vonatkozóan folytathatja.

3. A mozi nyilvántartási száma

Az adott mozi nyilvántartási számát a mozi kiválasztását követően a legördülő menüből az adatszolgáltató kiválaszthatja, és a mozihoz rendelheti. A nyilvántartási szám nem automatikusan kerül a mozi neve mellé, azt a továbbiakban az adatszolgáltatónak az oszlop celláiba másolással kell beillesztenie.

A nyilvántartási szám a mozi bejegyzését követően a moziüzemeltető részére a Nemzeti Filmiroda által megküldött igazoláson került feltüntetésre, továbbá elérhető az NMHH honlapján közzétett Moziüzemletetési tevékenységet folytató természetes, illetve jogi személyek nyilvántartásában:

4. Megye (mozi)

A legördülő menüből minden esetben a mozi címére vonatkozóan kell megyét az adatszolgáltatónak kiválasztania, ezt követően a cella tartalma másolható.

5. Év

Az adatszolgáltatás időszakára vonatkozóan az év előzetesen megadásra került, a cellába más számot nem lehet beírni.

6. Hónap

Az adatszolgáltatás időszakára vonatkozóan a hónap előzetesen megadásra került, a cellába más számot nem lehet beírni.

7. Filmcím

A cellában a magyar nyelvű címet kérjük szerepeltetni, függetlenül attól, hogy a vetítés 3D-s, 2D-s vagy egyéb technikával történő előadás keretében zajlott.

8. Terjesztési nyilvántartási szám

Kérjük, hogy a filmalkotás terjesztési nyilvántartási számát minden esetben tüntesse fel, kivéve, ha az adott vetítésre az Mktv. 20. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok érvényesek.

Amennyiben az adatszolgáltatónak nincs tudomása a vetített filmalkotás terjesztési számáról, azt az NMHH honlapján közzétett Terjesztésre kerülő filmalkotások és art filmek nyilvántartásából kikeresheti: Terjesztésre kerülő filmalkotások és artfilmek nyilvántartása

9. Forgalmazó

A film forgalmazóját a legördülő menüből kérjük kiválasztani! Amennyiben a forgalmazó neve az előre megszerkesztett listában nem szerepel, úgy az adatszolgáltatónak az „egyéb” lehetőséget kell kiválasztani.

10. Megjegyzés (Új forgalmazó vagy filmnap, filmhét/fesztivál neve)

Amennyiben az adatszolgáltató a forgalmazó kiválasztásánál az „egyéb” lehetőséggel élt, ebben a cellában kell a forgalmazó nevét feltüntetni.

Ha a vetítés filmnap/filmhét vagy filmfesztivál keretében zajlott, úgy kérjük, hogy a kulturális intézmény vagy szakmai szervezet mellett a filmnap, filmhét vagy filmfesztivál nevét is feltüntetni a cellában!

11. Előadásszám (db)

Az adott filmcím havi összesített előadásszámát kell feltüntetni a tárgyhónapban.

12. Látogatószám (fő)

Az adott filmcím havi összesített látogatószámát kell feltüntetni a tárgyhónapban.

13. Jegybevétel bruttó (Ft)

Az adott filmcím havi összesített bruttó jegybevételét kell feltüntetni a tárgyhónapban.