Értesítés építési engedély megadásáról – CE/16606-19/2021. számú határozat: Gyomaendrőd, GPON hálózat, 2. ütem

Közzétéve: 2021. szeptember 15.

Iktatószám: CE/16606-20/2021
Tárgy: KitNet Kft Gyomaendrőd település, GPON lefedőhálózat 2. ütem – HIRDETMÉNY
Ügyintéző: dr. Nemenz András
Tel.: 62/568-300

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. szeptember 14. napján kelt, CE/16606-19/2021 számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2021. szeptember 15.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/16606/2021 Gyomaendrőd település, GPON hálózat 2. ütem Kitnet Kft. (5520 Szeghalom, Dózsa György u. 26)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya

A döntésbe a Szegedi Hatósági Iroda (6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) ügyfélszolgálati időben telefonon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda (6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hirdetőtábláján is.

Szeged, 2021. szeptember 14.

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021. 09. 15.
Levétel napja: 2021. 09. 21.