Értesítés építési engedély megadásáról – CS/20332-8/2021 számú határozat: Rajka, FTTH optikai hálózat, meglévő Magyar Telekom-infrastruktúra felhasználásával és új alépítmény-hálózat építéssel, III. ütem

Közzétéve: 2021. szeptember 24.

Iktatószám: CS/20332-9/2021
Tárgy: hirdetmény, építési engedély kiadása
Ügyintéző: Bánky Gábor
Tel.: 99/518-557

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021.09.24. napján kelt, CS/20332-8/2021 számú határozattal az építési engedély kiadása megtörtént.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. szeptember 24.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/20332-8/2021 Rajka település FTTH optikai hálózat építése meglévő Magyar Telekom infrastruktúra felhasználásával és új alépítmény-hálózat építéssel-III. ütem Stentor-MI Kft.

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021.09.24. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda (9400 Sopron Kossuth Lajos utca 26.) ügyfélszolgálati időben a 99/518-501 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Sopron, 2021. 09. 24.

Honyák Árpád
hatósági irodavezető