Értesítés építési engedély módosításáról – CM/19556-13/2021. számú határozat: Ózd – GINOP 3.4.3.-ÉMO-5 elektronikus hírközlési építmény

Közzétéve: 2021. október 11.

Iktatószám: CM/19556-14/2021.
Tárgy: hirdetmény – Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése ÓZD-GINOP 3.4.3.-ÉMO-5 megnevezésű elektronikus hírközlési építmény - CM/12517-6/2019. számú építési engedélyének módosítása
Ügyintéző: Mérész István
Tel.: 46/555-520

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

 

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. október 12. napján kelt, CM/19556-13/2021 számú határozattal az építési engedély módosítást megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2021. október 12.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/19556/2021 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése Ózd – GINOP 3.4.3.-ÉMO-5 megnevezésű elektronikus hírközlési építmény - CM/12517-6/2019. számú építési engedélyének módosítása MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. október 12. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya

A döntésbe az NMHH Miskolci Hatósági Irodánál (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-520 a telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az eljárás tárgya a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a és 1. mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2021. október 12.

Pap-Tóth Tamás
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2021. október 12.
Levétel napja: 2021. október 18.