Beszámoló a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal 2020. évi tevékenységéről

Közzétéve: 2021. december 22.

1. A Kerekasztal tevékenységének jogszabályi háttere

Az Országgyűlés 2013 decemberében elfogadta az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvényt, amely az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) rendelkezéseit is módosította.

A törvénymódosítás életre hívta a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) mint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: NMHH) Elnökének az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás és az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján hozzáférhető médiatartalmak, információk tekintetében a kiskorúak egészséges fejlődését elősegítő, javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületét. Az elnökből és húsz tagból álló testület a törvényben meghatározott feladatai ellátásán túl előző évi tevékenységéről az NMHH Elnökének évente május 1-jéig írásos beszámolót készít, amit a honlapján is nyilvánosságra hoz.

2. A Kerekasztal tagjai

A Kerekasztal elnökét és tagjait az NMHH Elnöke nevezi ki három évre. A Kerekasztal elnökét, valamint két tagot saját jelölés alapján, a további tagokat pedig gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetek, a hírközlés piaci szakmai szövetségek ajánlásai, valamint az illetékes minisztériumok javaslata alapján nevezte ki az NMHH Elnöke három évre.

2.1 A Kerekasztal elnöke és tagjai voltak 2020-ban:

 1. Pejkó Tímea, NMHH, a Kerekasztal elnöke
 2. dr. Vass Ágnes, Médiatanács-tag
 3. dr. Csalár Dorina, NMHH
 4. dr. Baracsi Katalin, Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület; Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
 5. Bogdándi Ferenc, Magyar Újságírók Közössége
 6. dr. Csömör Magdolna, Hírközlési Érdekegyeztető Tanács
 7. dr. Dávid Róbert, Belügyminisztérium
 8. dr. Detrekői Zsuzsa, Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete
 9. Kőrösné dr. Mikis Márta, Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
 10. dr. Mayer Erika, Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület; Magyar Tartalomipari Szövetség; Magyar Elektronikus Újságírók Szövetsége
 11. Mikesy György, Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Diákotthon és Gyermekotthon
 12. dr. Németh Tibor, Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete
 13. Pintér Róbert, Médiaunió Alapítvány
 14. dr. Pócsik Ilona, Önszabályozó Reklám Testület; Reklám Világszövetség; Médiasmart Egyesület
 15. Répás Sándor, Innovációs és Technológiai Minisztérium
 16. Sterner Zoltán, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
 17. dr. Szilágyi Zsuzsanna, Magyar Lapkiadók Egyesülete
 18. Szabó Gyula, Nemzeti Pedagógus Kar
 19. Takács Imre, Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete
 20. Táler Orsolya, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
 21. Sebhelyi Viktória, UNICEF

3. A Kerekasztal tevékenysége

A Kerekasztal 2020-as munkáját nagyban lassította és nehezítette a koronavírus-járvány. A tagság egyetlen alkalommal, 2020. március 4-én tartott ülést, amelyen tárgyalta a Netszűrő szoftver fejlesztésének jelenlegi állapotát és annak további kérdéseit, a bevezetést megelőző edukációs oldal indítását, valamint a tagság jelölőszervezeteivel való együttműködés lehetőségeit.

3.1. A Netszűrő szoftver fejlesztésével kapcsolatos munkák

A Netszűrő szoftvert annak 2019. október 16-i bemutatása után egy NMHH-munkatársakból álló ötven fős önkéntes csoport tesztelte. A visszajelzések alapján a hibákat a fejlesztő javította. Felmerültek azonban olyan komoly kifogások is, amiknek javítása túllép a hibaelhárításon. A rendszert eredetileg iskolai felhasználásra kezdték el megalkotni, azonban időközben felmerült az otthoni használat igénye is. Ezt az igényváltozást a fejlesztőknek nem sikerült lekövetni, ezért a Hatóság a szűrőszoftver elindítása helyett a felhasználói felület átalakítása mellett döntött.

Felmerült a Netszűrő mobileszközökre való fejlesztésének igénye is, amelynek megvalósítása a piaci szereplők vagy más szervezetek együttműködésében könnyebben megvalósítható lenne.

3.2. A Gyerekaneten.hu szülői internettudatosság-fejlesztő információs oldal indulása a Netszűrő bevezetésének előkészítő lépéseként

A Kerekasztal előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a szülők közel fele egyelőre fel sem ismerte a Netszűrő szükségességét. A szűrőszoftver fő célközönségét alkotó szülők közel fele a digitális felhasználói ismeretek rendkívül alacsony fokán áll, így tisztában sincs az interneten a gyermekekre leselkedő veszélyekkel. Egynegyedük szabályozza ugyan a gyermekeik nethasználatát, de ezt nem elég tudatosan, nem elég naprakészen végzik. A Netszűrő publikálása így jó eséllyel épp ahhoz a réteghez nem jutna el, amelynek a legnagyobb szüksége van rá.

Erre a problémára adott válaszként indult el 2020 március elején a gyermekaneten.hu információs oldal. A portál egyfajta kapuoldalként a szülői tudatosság fejlesztésén keresztül a Netszűrő iránti igényt kívánja megteremteni, könnyen fogyasztható online tartalmakkal edukálva a szülőket gyermekeik internethasználatának veszélyeiről, a szabályozás szükségességéről és annak lehetőségeiről. A Kerekasztal tagjai részére részletesen bemutatásra került a mobilra optimalizált www.gyerekaneten.hu oldal, amelynek célcsoportját a 7-16 éves gyerekek szülői alkotják.

3.3. A Netszűrő feketelistájának megalkotásával kapcsolatos munkák

A Netszűrő további előkészítéseként a Kerekasztal tagjai elkezdték kibővíteni a szűrő feketelistájára kerülő oldalakat. A lista alapját az urbanlegends.hu oldal gyűjtése adta. Ez az álhírek, netes átverések leleplezésére szakosodott online szaklap látogatottságszám alapján listázza az összeesküvés-elméleteket, álhíreket, kattintásvadász- és áltudományos tartalmakat, valamint a politikailag szélsőségesen elfogult anyagokat terjesztő oldalakat.

A Kerekasztal külön tárgyalta a szatirikus, hírparódia-oldalak (mint például a Hírcsárda) szűrésének szükségességét. Ez ugyanis attól függően lehet megtévesztő, hogy a gyermek tudatában van-e annak, hogy amit olvas, nem valódi hír, pusztán a szórakoztatást szolgálja. Az Elnök javasolta, hogy a Netszűrőben elhelyezett szülőknek szóló tájékoztatóba bekerülhetne annak magyarázata, hogy a szatirikus oldalak miért kerültek a feketelistára. Amennyiben ezzel a beállítással a szülő nem ért egyet, lehetősége lehetne ezt megváltoztatni és engedélyezni ezen oldalak látogatását. Ennek technikai lehetőségéről a Netszűrő fejlesztőivel egyeztetést kezdeményez a Hatóság.

A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal 2/2020. (III. 4.) döntése értelmében a Kerekasztal egyetértett azzal, hogy a Netszűrő korábban meghatározott tartalomkategóriái kerüljenek áttekintésre és a Netszűrő feketelistájának bővítésére javasolt oldalak – a szatirikus oldalak kivételével – kerüljenek a tartalomkategóriákhoz hozzárendelésre, és azt követően a Kerekasztal soron következő ülésén kerüljenek ismételten megvitatásra.”

3.4. A Kerekasztal tagjait delegáló szervezetekkel való együttműködés lehetőségei

A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal alakulása óta törekszik a tagjait delegáló szervezetekkel való együttműködésre. Az együttműködés lehetséges irányai egyrészt az iskolai digitális oktatás, iskolai internetbiztonság témaköre, másrészt egy folyamatos tudásátadásra alkalmas platform létrehozása lehetne.

4. A beszámoló elfogadása a Kerekasztal által

A jelen beszámolót a Kerekasztal az 1/2021. (XI.10.) számú döntésével fogadta el.

Az Ekertv. 4D. § (3) bekezdése alapján előterjesztett Beszámolót elfogadom. 

Budapest, 2021. december 20. 

……..………………………

Dr. Koltay András
az NMHH elnöke


Az alábbi, letölthető dokumetum a beszámoló aláírt változata.