Beszámoló a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal 2021. évi tevékenységéről

Közzétéve: 2022. november 11.

1. A Kerekasztal tevékenységének jogszabályi háttere

Az Országgyűlés 2013 decemberében elfogadta az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 2013. évi CCXLV. törvényt, amely az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) rendelkezéseit is módosította.

A törvénymódosítás életre hívta a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) mint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: NMHH) Elnökének az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás és az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján hozzáférhető médiatartalmak, információk tekintetében a kiskorúak egészséges fejlődését elősegítő, javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületét. Az elnökből és húsz tagból álló testület a törvényben meghatározott feladatai ellátásán túl, előző évi tevékenységéről az NMHH Elnökének évente május 1-jéig írásos beszámolót készít, amit a honlapján is nyilvánosságra hoz.

2. A Kerekasztal tagjai

A Kerekasztal elnökét és tagjait az NMHH Elnöke nevezi ki három évre. A Kerekasztal elnökét, valamint két tagot saját jelölés alapján, a további tagokat pedig gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetek, a hírközlés piaci szakmai szövetségek ajánlásai, valamint az illetékes minisztériumok javaslata alapján nevezte ki az NMHH Elnöke három évre.

A Kerekasztal elnöke és tagjai voltak 2021-ben:

 1. Pejkó Tímea, majd dr. Némethy Zsuzsanna NMHH, a Kerekasztal elnöke
 2. dr. Baracsi Katalin, Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
 3. dr. Csalár Dorina, NMHH
 4. dr. Csömör Magdolna, Hírközlési Érdekegyeztető Tanács
 5. dr. Gaskóné Nagy Erika, Digitális Gyermekvédelmi Stratégia
 6. Gulyás István, Innovációs és Technológiai Minisztérium
 7. dr. Hegyesi Imre, Belügyminisztérium
 8. Kéry Ferenc, Magyar Kábelkommunikációs Szövetség
 9. Kőrösné dr. Mikis Márta, Informatikai-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
 10. Mészáros Antónia, UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány
 11. Molnár László, Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület
 12. dr. Németh Ádám, NHIT
 13. Pelle Veronika, NMHH
 14. dr. Potecz Judit (lemondásáig, 2021. október hó 7. napjáig), Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete
 15. dr. Pócsik Ilona, MediaSmart Egyesület
 16. Szenthe-Tormássi Anna, Katolikus Pedagógiai Intézet
 17. dr. Szilágyi Zsuzsanna, Magyar Lapkiadók Egyesülete
 18. Táler Orsolya, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
 19. Thaisz Miklós, Magyar Diáksport Szövetség
 20. Tibenszky Móni Lisa, Felelős Szülők Iskolája
 21. Ványi Lászlóné, Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Diákotthon és Gyermekotthon

3. A Kerekasztal tevékenysége

A Kerekasztal 2021. évi munkáját nagymértékben lassította és nehezítette a koronavírus-járvány. A tagság két alkalommal, 2021. június 18-án és 2021. november 10-én tartott ülést.

3.1. A 2021. június 18-ai ülésen tárgyalt témák

3.1.1. A Kerekasztal tagjainak bemutatkozása.

3.1.2. A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény Kerekasztalt érintő pontjainak ismertetése.

Ebben a körben a Kerekasztal tagjai megvitatták az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, 2021. július 8. napjától hatályos 4/D. §-ban foglaltakat, mely szerint: (1) A Kerekasztal a médiatartalom-szolgáltatók, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók és az elektronikus hírközlési szolgáltatók jogkövető magatartását elősegítő ajánlások, állásfoglalások kiadására jogosult. A Kerekasztal feladata továbbá a kiskorúak és szüleik médiatudatosságát növelő intézkedések kezdeményezése. (2) A Kerekasztal a hozzá beérkezett bejelentések alapján jogosult egyedi ügyeket is megvizsgálni és azok általánosított tapasztalatai alapján ajánlást vagy állásfoglalást kiadni. (3) Ha a szolgáltató a Kerekasztal ajánlásában vagy állásfoglalásában foglaltakat figyelmen kívül hagyja, vagy azoknak nem tesz eleget, a Kerekasztal a) a szolgáltatót felhívja az ajánlásában vagy állásfoglalásában foglaltaknak megfelelő magatartás tanúsítására, b) a szolgáltató nevét - ha az a) pont szerinti felhívás eredménytelen − éves beszámolójában nyilvánosságra hozza, c) felhívja a szolgáltatót a jogsértő tartalom eltávolítására. (4) A Kerekasztal a (3) bekezdés c) pontja szerinti felhívásnak 5 napon belül köteles eleget tenni. A (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti intézkedés eredménytelensége esetén a Kerekasztal kezdeményezi a Hatóság eljárását. (5) A Kerekasztal a hozzá beérkezett bejelentések, és az általa vizsgált médiatartalom-szolgáltatók, elektronikus kereskedelmi szolgáltatók és elektronikus hírközlési szolgáltatók jogalkalmazási gyakorlata alapján a szolgáltatók jogkövető magatartásának, a joggyakorlat egységesítésének elősegítése céljából nyilvántartást vezet arról, hogy milyen, a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztető tartalmakkal találkozott. A Kerekasztal a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődését veszélyeztető tartalmakról honlapján nyilvántartást vezet. (6) Ha a Kerekasztal olyan tényt állapít meg, vagy körülményt észlel, amely miatt szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezésének vagy lefolytatásának van helye, e célból az eljárás lefolytatására jogosult szervet tájékoztatja. (7) A Kerekasztal ajánlásait, állásfoglalásait, továbbá az előző évi tevékenységéről a Hatóság Elnökének évente május 1-jéig készített írásos beszámolóját a honlapján nyilvánosságra hozza.

A Kerekasztal tagjai rögzítették, hogy a törvény fenti – hivatkozott - rendelkezéseiből a Kerekasztalt érintő feladatokat az elnök az NMHH jogászaival egyezteti, továbbá a Kerekasztal saját honlapjának létrehozását előkészíti. A Kerekasztal tagjai egyetértettek abban, hogy a Kerekasztal honlapja tartalmazná a Kerekasztal tevékenységének leírását, a beszámolókat és az ajánlásokat, a Kerekasztal tagok képviseletében megjelenő szervezetek bemutatását, a bejelentések lehetővé tételét, valamint a Kerekasztal tagok részére egy zárt fórumot a tudásanyagok megosztása céljából. 

3.2. A 2021. november 10-ei ülésen tárgyalt témák:

3.2.1. A Kerekasztal egyhangúlag elfogadta a 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

3.2.2. Tájékoztatás a Netszűrő szoftver státuszáról

A téma kapcsán Róka Tamás, az NMHH infomédia szabályozási szakértőjeként tájékoztatást nyújtott a Netszűrő szoftver fejlesztési projekt státuszáról. Elmondta, hogy 2019 végére elkészült a gyerekek számára káros oldalak szűrését biztosító Netszűrő szofver első verziója, amelyről a belső hatósági tesztelés során kiderült, hogy az átlagos felhasználó számára a bonyolult beállítások miatt nehézkes a használata, így ebben a formában nem volt célszerű kiadni szélesebb körű tesztelésre a szoftvert. Az NMHH ezt követően a felhasználói felület és a funkciók módosítása mellett döntött, annak érdekében, hogy az átlagos szülő egy átlagos informatikai otthoni környezetben egyszerűen képes legyen beállítani a szoftvert. Ismertette továbbá, hogy a fejlesztés követelményspecifikációja elfogadásra került, egyes részteljesítések már megtörténtek, és a fejlesztés várható befejezése 2022. június.

A Kerekasztal a Netszűrő szoftver státuszáról szóló tájékoztatást tudomásul vette. 

3.2.3. Tájékoztatás az NMHH gyerekaneten.hu honlap népszerűsítését célzó kampányról

A téma kapcsán Tafferner Éva, az NMHH kommunikációs igazgatója prezentáció formájában tájékoztatást nyújtott a 2021. novemberében zajló, gyerekaneten.hu NMHH honlappal kapcsolatos médiakampányról. Elmondta, hogy a kampány előzménye egy, a 7-16 éves gyermekek és szüleik körében, két fordulóban (2017 és 2020) elvégzett, 2000 fős reprezentatív kutatás volt, amelynek fontosabb eredményei a következők: 3 év alatt közel duplájára nőtt a 7-8 éves gyerekek körében a mobiltelefonnal (és előfizetéssel is!) rendelkezők száma, a közösségi médiában jelenlévő 10 évesek száma pedig háromszorosára emelkedett. Tekintettel arra, hogy egyrészt a témát szülői passzivitás övezi (a gyerekek szabadon használhatják az internetet), valamint a 2020. márciusában indult gyerekaneten.hu honlap látogatottsági adataira, megállapítható, hogy a folyamatosan készített, szülőket célzó cikkek nem jutottak el kellő hatékonysággal a célközönséghez. Elmondta továbbá, hogy az NMHH ezért a jelenlegi kampánnyal ismét szeretné ráirányítani a szülők figyelmét a gyerekaneten.hu honlapra, illetve ezen keresztül a gyerekeket az interneten fenyegető veszélyekre. Ismertette továbbá, hogy az NMHH honlapján a Kutatások/Internet menüpontban megtalálható Digital parenting kutatás eredményeként kiderült, hogy 3 év alatt duplájára nőtt a 11-16 éves gyerekeket érintő ismeretlenek általi megkeresések száma, ezért a jelenlegi kampány mottójául: „Ne engedd el a kezét, mert könnyen egy veszélyes idegen fogja meg!” szlogent választották. Tafferner Éva részletezte, hogy a fővárosra és az ország nagyobb városaira kiterjedő, elsősorban plakátkampány központjában az idegenek általi megkeresés állt. A bevásárlóközpontokban, forgalmas helyeken közlekedő villamosokon plakátok, city lightok, ezzel párhuzamosan az online felületeken pedig bannerek kerültek elhelyezésre, továbbá Facebook és YouTube kampány is zajlott. Tafferner Éva kérte a Kerekasztal tagjait, hogy saját csatornáikon keresztül is lehetőség szerint népszerűsítsék a gyerekaneten.hu honlapot.

A Kerekasztal az NMHH gyerekaneten.hu honlap népszerűsítését célzó kampányról szóló tájékoztatást tudomásul vette.

 

4. A beszámoló elfogadása a Kerekasztal által

A jelen beszámolót a Kerekasztal a 3/2022. (VI. 16.) számú döntésével fogadta el.

Az Ekertv. 4/D. § (7) bekezdése alapján előterjesztett Beszámolót elfogadom.

Budapest, 2022. július 21.

……..………………………

Dr. Koltay András
az NMHH elnöke


Az alábbi, letölthető dokumetum a beszámoló aláírt változata.