Isaurától az 5G-ig

Megjelent a Médiatudományi Könyvtár új kötete a határon túli magyarság médiahasználatának utóbbi 20 évéről

Közzétéve: 2023. január 25.

Megjelent a Médiatudományi Könyvtár új, 46. kötete, Isaurától az 5G-ig – A médiahasználat változása 2001 és 2021 között a határon túli magyarság körében címmel.

Új kötetünket több évtizedet átfogó kutatás sorozat eredményeit szintetizáló elemzésekből állítottuk össze. Az összehasonlítás alapjául szolgáló adatfelvételre 2021 őszén került sor, amely időben, a könyv megjelenésekor nincs ugyan túlságosan távol tőlünk, ám a feldolgozás hónapjaiban lejátszódó események tükrében mégis egyfajta cezúrát jelenthet.

Nem tudhatjuk ugyanis, hogy az általunk „gyorsan változónak”, a technikai eszközök tekintetében „exponenciális tempóban fejlődőnek” aposztrofált időszak nem volt-e egyben kutatási szempontból afféle idilli békeéra, amilyenre talán nem számíthatunk egyhamar.

Elsősorban persze Ukrajnára és az ottani háborús helyzetre gondolunk, amely következő, idei adatfelvételünket Kárpátalján már meghiúsította, így kénytelenek voltunk kutatásunk volumenét a másik három régióra korlátozni.

Jól látszik azonban, hogy a változások már most sem korlátozódnak egyetlen régióra: a kárpátaljai magyar közösség elsőként (bár valójában nem első ízben) néz szembe a létét is fenyegető drasztikus történelmi helyzettel, de nem marad érintetlen a többi régió magyarsága és természetesen az anyaország sem.

Mindezen folyamatoknak ugyan csupán egy része, kutatásaink tárgya, az anyanyelvi média helyzete és annak fogyasztása, azonban éppen sok évtizedes eredményeink mutatják, mennyire fontos elem ez, az identitás megőrzése, a megmaradás szempontjából. Ilyen szerepe a klasszikus médiának is volt, most azonban ebben a tekintetben is új helyzet van, egyebek között azért, mert olyan eszközök állnak rendelkezésre, amelyek valamilyen formában egy szétzilált, különféle presszióknak kitett közösség tagjai között is lehetővé teszik a kommunikációt, a közösségi lét megélését.

Talán nem szükséges külön bizonygatnunk, hogy ezeknek a jelenségeknek és folyamatoknak a kutatása éppen olyan fontos, mint a korábbi nagy cezúrák (rendszerváltás, médiapluralizáció, digitális forradalom, EU-tagság vagy annak hiánya stb.) vagy az utóbbi évek hellyel-közel organikusnak mondható fejlődésének nyomon követése.

A kötet az oldalsó linken keresztül, a „Kapcsolódó tartalmak” közül ingyenesen letölthető.