Értesítés építési engedély módosításáról – CD/12291-4/2024. számú határozat: Törökszentmiklós, kábelbehúzás és új alépítmény építése

Közzétéve: 2024. június 20.

Iktatószám: CD/12291-53/2024.
Tárgy: hirdetmény – Törökszentmiklós kábel behúzás és új alépítmény építése elektronikus hírközlési építmény építési engedély módosítása eljárásának lezárásáról
Ügyintéző: Lugosi Péter
Telefon: (52) 522-133
E-mail: debrecen@nmhh.hu

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

Hirdetmény

A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 196. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban 2024. június 21. napján kelt, CD/12291-4/2024. számú határozattal a CD/4439-12/2024. számú építési engedélyt módosította.

A kifüggesztés dátuma: 2024. június 21.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai

Az ügy száma: CD/12291/2024.

Az ügy tárgya: Törökszentmiklós, kábelbehúzás és új alépítmény építése – a CD/4439-12/2024. számú építési engedély módosítása

Kérelmező: Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2024. június 21. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025. Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-133 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr) 88. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá a Méptv. 196. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése és a Méptv. 196. § (2) bekezdése alapján hirdetményt a Hatóság honlapján helyezi el (nmhh.hu).

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Németh József hatósági irodavezető Debrecenben, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.