Központi referencia adatbázis (KRA) – tájékoztató anyag

null

A számhordozási központi referencia adatbázis (KRA) a számhordozás érdekében létrehozott rendszer, amely tartalmazza és kezeli az összes hordozott számmal kapcsolatos irányítási információt, továbbá elektronikus adatkapcsolaton keresztül biztosítja az irányítási adatok összegyűjtését és a szolgáltatók részére való szétosztását.

A szolgáltatók és a KRA együttműködését a 2/2012. (I.24.) NMHH rendelet szabályozza. A KRA rendszer működése és használata egy Általános ismertetőből és két Interfész specifikációból ismerhető meg, melyeket a „KRA műszaki specifikáció oldalon teszünk közzé.

A KRA működtetője a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, felhasználói elsősorban az elektronikus hírközlési  szolgáltatók. Amennyiben egy szolgáltatónak csatlakoznia kell a KRA-hoz, akkor szolgáltatói regisztrációs igénnyel kell jelentkeznie az NMHH-nál. A KRA-val történő gyakorlati együttműködést a szolgáltató felhasználói valósítják meg, akik a felhasználói regisztrációsorán kapnak használati jogosultságot a számhordozási rendszerhez.

A regisztrációs eljárásokat (új regisztráció, adatmódosítás), a rendszer működésére vonatkozó bejelentéseket (észrevételek, kérdések, hibák bejelentése), valamint a szolgáltató akadályoztatása esetén a hordozással kapcsolatos megbízásokat a KRA ügyfélszolgálata fogadja, illetve végzi. Ezen eljárások menetét és a benyújtandó adatlapokat az „KRA ügyfélszolgálati eljárások” oldalon tesszük közzé. Itt található az a tájékoztató is, amely az új szolgáltatóknak nyújt segítséget a KRA-hoz való csatlakozás folyamatának elindításához.

A „KRA tájékoztató anyagok” oldalon a számhordozási rendszer használatához szükséges kiemelt fontosságú adatok olvashatók, ugyanitt havi rendszerességgel számhordozási statisztikákat is közlünk.