Az „info@” kezdetű elektronikus levelezési címekről

Az elektronikus hirdetésküldésre vonatkozó szabályok 2008. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján a jogalkotó csak a természetes személy címzettek esetében tartotta fenn a kéretlen elektronikus hirdetésekkel szembeni védelmet. Ennek megfelelően a nem természetes személyek (vállalkozások, egyesületek, intézmények stb.) - központi, kapcsolattartás céljából nyilvános helyen (cégnyilvántartásban, weboldalon stb.) feltüntetett - elektronikus elérhetőségére előzetes hozzájárulás nélkül is küldhető elektronikus hirdetés. Ezen, központi kapcsolattartásra feltüntetett elérhetőségek nagy része info@ kezdetű e-mail cím.

Azonban a hatóság felhívja a hirdetők/közzétevők/hirdetési szolgáltatók figyelmét arra, hogy nem minden info@ kezdetű elektronikus elérhetőségre lehet előzetes hozzájárulás nélkül elektronikus hirdetést küldeni!

Gyakran ugyanis természetes személyek által készített, magán weboldalakon is megjelennek info@ kezdetű, a weboldalt készítő természetes személlyel (akár egyéni vállalkozóval, egyéni ügyvéddel) való kapcsolattartást szolgáló elérhetőségek. Amennyiben az elektronikus hirdetés egy ilyen, info@ kezdetű, természetes személy által használt elérhetőségre kerül továbbításra, az NMHH a Grt. 6. § (1) bekezdésének hirdető/közzétevő/hirdetési szolgáltató általi megsértését állapítja meg.