Politikai tartalmú elektronikus hirdetésekről

Az NMHH az elektronikus úton közölt politikai hirdetésekkel kapcsolatban – figyelembe véve az adatvédelmi biztos 2010. január 21-én közzétett ajánlását a választási kampánnyal összefüggő adatkezelésekről – a következőkre kívánja felhívni a figyelmet

Az Ekertv. 14.§ (1) bekezdése által meghatározott elektronikus hirdetés fogalmába tartozik a társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, tehát a politikai tartalmú küldemény is. Erre az Ekertv. 14.§ (5) bekezdése kifejezetten alkalmazandónak rendeli a Grt. 6. §-ának szabályait, miszerint természetes személy címzettnek csak akkor küldhető közvetlen megkeresés módszerével, elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz (sms, mms,fax) útján elektronikus hirdetés, ha ahhoz a címzett előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Tehát a pártok, jelölő szervezetek, jelöltek kizárólag azoknak a választópolgároknak küldhetnek elektronikus úton politikai hirdetést, akik korábban elektronikus elérhetőségüket önként a szervezet, jelölt rendelkezésére bocsátották, és előzetesen kinyilvánították, hogy elektronikus úton küldött politikai hirdetések fogadásához hozzájárulnak. Így a nyilvánosan hozzáférhető helyekről, honlapokról, internetes fórumokról, apróhirdetésekből stb. összegyűjthető elektronikus levélcímek, telefonszámok kampánycélú felhasználása természetes személyek vonatkozásában tilos!

Az elektronikusan hirdető politikai párt, jelölő szervezet, vagy jelölt is köteles nyilvántartást vezetni azokról a személyekről, akik nála hozzájáruló nyilatkozatot tettek, és biztosítania kell, hogy a természetes személy címzett hozzájárulását bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül mind postai úton, mind pedig elektronikus levélben visszavonhassa, ennek érdekében elektronikus hirdetésében egyértelműen és szembetűnően tájékoztatást kell adnia a címzettnek arról az elektronikus levélcímről, illetve postai címről, ahol a nyilatkozat visszavonását megteheti.