A médiaértéklánc szerzői jogi vonatkozásai

A dokumentum letöltése (pdf)

Közzétéve: 2013. február 6.

MédiaértékláncBár a szerzői jog és a médiajog szorosan összefügg egymással, e két jogterület metszéspontjainál felmerülő kérdések és problémák átfogó elemzésére eddig nem került sor. Márpedig számos olyan, mindkét jogterülethez kötődő jogintézményt ismerünk, amelyek egymás mellett élése, egymásra hatása meghatározó jellegű a gyakorlatban. A párhuzamos szabályozásból fakadóan gyakran nem könnyű a – szűk és tág értelemben vett – jogalkalmazó dolga. A Médiatudományi Könyvtár sorozatban most megjelent munka gyakorlati szemszögből vizsgálja a problémás kérdéseket, amely nézőpont különösen hasznos a legújabb technikai és szabályozási környezetben, a digitális kor sodrásában. A tanulmány egyik legnagyobb érdeme, hogy a média-értékláncot nem csupán a szerzői jog, vagy csupán a médiajog szemszögéből érdekes problémák mentén, külön-külön lineárisan és a gyakorlati tapasztalatoktól elvonatkoztatva elemzi, hanem azt – jellegéhez híven – valóban hálózatként mutatja be, és a kérdéskörhöz komplex módon közelít. (Pogácsás Anett)