Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején (könyvajánló)

Közzétéve: 2014. október 29.

Megjelent Koltay András és Török Bernát szerkesztésében a „Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején” című kötet, mely a hazai és európai médiajog aktuális kérdéseit vizsgálja a legkülönbözőbb témájú tanulmányok segítségével.

Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején (borító)

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és a Nemzeti Média- és Hírközlési hatóság együttműködése nyomán felállított, 2012- júliusában létrejött Médiatudományi Kutatócsoport 2013-ban kezdte meg „Az európai médiajogi gondolkodás alapjai, különös tekintettel a szólásszabadság egyes kérdéseire” című kutatási programját, mely több elkülönülő jogterületen zajló kutatást fog össze. A program eredményeit a kutatócsoport külön kiadványokban publikálja, melyek közül az első a jelen kötet.

A könyv tizenhárom szerző tollából született tizenhat tartalmában és terjedelmében is veretes írás remek összképet ad a médiajogi gondolkodás és a médiajog aktuális állapotáról, euroatlanti összefüggésekbe helyezve a hazai jogot, a jogalkotást és a jogalkalmazást. A szerkesztők szándéka az volt, hogy a tanulmányok e gyűjteménye hozzájáruljon a médiaszabályozás és a szólásszabadság kérdéseinek megvitatásához. A tanulmányok egy-egy probléma pillanatképét rögzítik, a témához kapcsolódó fontos elméleti alapvetéseket és mélyreható elemzéseket megfogalmazva.

A könyv központi gondolata a médiaszabadság és a médiaszabályozás, vagyis a rend és a szabadság egyensúlyának örök kérdése, a két oldal közti határvonal bemérése és elhelyezése. A fő dilemma mellett azonban a könyv színes és széles körű képet nyújt a médiavilág, a politikai nyilvánosság számos izgalmas és érdekes területéről. Kritikai értékelő hangnemben olvashatunk többet között a közéleti szereplők becsületvédelméről, a kereskedelmi és politikai reklámokról, a médiapluralizmusról, a hitbéli meggyőződés nyilvánosságon keresztül történő gyakorlásának védelméről, a médiahatóságok jogállásáról és szankcióinak erejéről, az audiovizuális médiaszabályozás rejtelmeiről, az újságírói források védelméről és még számos lebilincselő és érdekfeszítő témáról.

A kötet a kiadó honlapján is megvásárolható.