A jugendschutz.net nyilvánosságra hozta a 2014. évre vonatkozó jelentését

Közzétéve: 2015. június 3.

A jugendschutz.net nevű szervet 1997-ben a német szövetségi tartományok ifjúságpolitikáért felelős miniszterei hozták létre, azzal a céllal, hogy vizsgálja az internetes tartalmakat és azok vonatkozásában a német médiatörvény ifjúságvédelmi rendelkezéseinek betartására ösztönözzön.

A jugendschutz.net az ifjúsági média-védelmi államszerződés (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag) megszegése esetén felhívja az érintett szolgáltatók figyelmét a törvénysértésre és tájékoztatja arról az elismert, önkéntes önszabályozó intézményeket és német tartományi médiahatóságok közös illetékes bizottságát, a német az ifjúság-médiavédelmi bizottságot (Kommission für Jugendmedienschutz – KJM).

A jugendschutz.net az múlt évben kereken 7.900 esetet regisztrált, amelyek vétettek az érvényes ifjúságvédelmi rendelkezések ellen, ezeknek azonban csak 17%-a származott német szerverekről. A legtöbbször pornográftartalmú (31%), politikai szélsőségeket bemutató tartalmak (26%) és a gyermekek elleni bűncselekményeket ábrázoló tartalmak (23%) akadtak fenn a jugendschutz.net szűrőjén. A jugendschutz.net mintegy 3.300 esetben tudta a tartalomszolgáltatókkal és a platformszolgáltatókkal egyetértésben megszüntetni a jogsértéseket, anélkül hogy hosszadalmas eljárásra került volna sor. 99 esetben a KJM indított felügyeleti eljárást, és 540 esetben továbbította az adott ügyet a KJM elnökének, és ösztönözte, hogy az Ifjúságot Veszélyeztető Médiumokat Ellenőrző Szövetségi Hivatal (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien) kezdeményezze az érintett tartalmak betiltását.

A jelentés a következő veszélyes területeket jelöli meg mint olyanokat, amelyek a fiatalok körében gyakran vonzóak és súlyos következményekkel járhatnak:

  • Önveszélyes magatartásformák (kihívások)


Különösen a közösségi oldalakon voltak találhatók ilyen tartalmak az elmúlt évben szinte állandó jelleggel, és az azokban való részvételi hajlandóság is magas volt.

  • Saját magunknak okozott sérülések bemutatása a közösségi oldalakon
  • Közösen elkövetett öngyilkosságra való felhívás
  • Kiskorúak szexuális kizsákmányolása


A kiskorúakat különböző szexuális helyzetekben ábrázoló tartalmak szinte 100%-ban Németországon kívüli szervereken voltak. Az ilyen tartalmakat a szolgáltatók a tudomásukra jutás után általában törölték, de ez átlagban 15 napot vett igénybe.

A kiskorúak elleni szexuális erőszakot tartalmazó portálok nagy része bejelentés alapján vált ismertté, ezért fontos a jugendschutz.net forróvonalainak fejlesztése.

  • A politikai szélsőségek ábrázolása


Ez gyakran együtt jár a rasszizmus és az erőszak propagálásával

  • Erőszakos tartalmú videók


Gyilkosságok ábrázolása, amelyekben valamilyen kisebbség fizikai megsemmisítése mint megoldási lehetőség szerepelt.

A jelentés kiemeli, hogy a kor követelményeinek jobban megfelelő, eredményesebb fellépéshez szükség van a szolgáltatók fokozottabb gondosságára, a technikai lehetőségek jobb kihasználására (már az eszközök és a tartalmak létrehozásánál is gondolni kell a védelem lehetőségeire) és a médiakompetencia növelésére egyaránt, valamint az internet határokon átnyúló voltának megfelelően a hatékonyabb nemzetközi együttműködésre is.