Az Internet Hotline eljárásával összefüggő kifogástétel szabályai

Közzétéve: 2023. március 7.

Az Internet Hotline eljárási szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) alapján az Internet Hotline eljárásával összefüggésben a bejelentő eljárási hibára hivatkozással kifogást terjeszthet elő a Szabályzat 1.2.1. és 1.2.2. pontja szerinti értesítés és a 4. pontja szerinti tájékoztatás Internet Hotline részéről történő elküldését követő 15 napon belül a kifogas@internethotline.hu címre küldött levélben.

A kifogásban meg kell jelölni a sérelmezett eljárási hibát, mellékelni kell az annak igazolására szolgáló adatokat vagy dokumentumokat. A 15 napon túl előterjesztett kifogást az Internet Hotline – mint határidőn túl érkezettet – érdemben nem vizsgálja.

A Szabályzat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szervezeti és működési szabályzatának 4. mellékletét képezi, amely dokumentum az alábbi linken érhető el:

Az NMHH Szervezeti és Működési Szabályzata – 4. sz. melléklet: Az Internet Hotline eljárási szabályzata