Workshopot tartottunk az Integrált Jogvédelmi Szolgálat gyermekjogi képviselőinek

Közzétéve: 2024. február 13.

Hatóságunk jogsegélyszolgálata, az Internet Hotline (IH) 2024. február 5-én egynapos képzést tartott az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) gyermekjogi képviselőinek.

workshopkulsohonlap.jpg

Az ország különböző pontjain tevékenykedő gyermekjogi képviselőknek tartottak workshopokat az IH munkatársai egy képzési nap keretében. Az IH 2023 nyarán kereste meg az IJSZ-t egy lehetséges együttműködés, kölcsönös segítségnyújtás érdekében. Az együttműködést az inspirálta, hogy az IJSZ irányítása alá tartoznak a beteg-, valamint az ellátottjogi képviselők mellett a gyermekjogi képviselők is, akik közel 21 ezer szakellátásban lévő gyermek jog- és érdekvédelmi képviseletét látják el. Megállapodás született a felek között, amelyben az IH vállalta, hogy tájékoztató előadás keretében bemutatja a gyermekjogi képviselők számára az IH tevékenységét és segítségnyújtási lehetőségeit, valamint bővíti a szakemberek biztonságos internethasználattal és online veszélyekkel kapcsolatos ismereteit. A megállapodás további eleme volt a közös projektek tervezése, lebonyolítása, amelynek egyik eredménye, hogy a két szervezet figyelemfelhívó plakátokat helyezett el közel 4500 köznevelési intézményben. A plakátok célja felhívni a gyermekek figyelmét arra, hogy az őket megillető jogok a digitális térben is érvényesek, és visszaélés esetén a védelem online is megilleti őket, van hová fordulniuk.

A képzés mellett az IH célul tűzte ki, hogy szükség esetén közvetlen segítséget nyújt a gyermekjogi képviselőknek, amennyiben online visszaéléseket érintő esetekkel találkoznak a mindennapi munkájuk során, és kiemelten kezeli a tőlük érkező bejelentéseket.

A képzés több pillérre épült. Elsőként az IH vezetője, dr. Csalár Dorina tartott előadást az Internet Hotline működéséről, valamint a gyermekjogok és az IH bejelentési kategóriái közötti összefüggésekről. A képzés második részében négy online jelenség – az online zaklatás, a szexting, az online behálózás és a gyermekek szexuális célú zsarolása – témakörét járták körül a szakértők workshopok keretében, részben az IH kollégáival kiegészülve négyfős kis csoportokban, részben közösen dolgozva.

Az első, online zaklatásról szóló blokkban egy gyakorlatból vett esetet dolgoztak fel közösen a résztvevők, majd kis csoportokba rendeződve rövid időre egy fiktív online zaklatás szereplőinek helyzetébe képzelték magukat. Minden csoport egy-egy szereplőt képviselt, és arra keresték a választ, hogy miért kerülhet az adott szereplő ilyen pozícióba, milyen érzései, dilemmái lehetnek, és milyen lehetséges következményekkel járhat számukra a kialakult helyzet. Végül rövid akciótervet dolgoztak ki a csoportok az áldozatok, a szemlélők és az online zaklatással kapcsolatos incidenst tapasztaló felnőttek számára.

A második blokkban egy kamaszok közötti, képzeletbeli csetbeszélgetés mondatait elemezték a résztvevők. Abból a szempontból vizsgálódtak, hogy a kivetített mondatok vajon „red flagnek”, intő jelnek minősülnek-e, azaz alkalmasak-e például arra, hogy érzelmi nyomást helyezzenek a csetelő félre, aki ennek hatására szexuális tartalmat küld magáról. Az online behálózás, becserkészés jelensége kapcsán a szakemberek a gyermek bizalmába férkőző, behálózó fél által felépített stratégiát elemezték, amelynek sokszor része a gyermekek szexuális célú zsarolása is.

A szakmai napot óravázlat összeállításával zárták a résztvevők, amely jó alapként szolgálhat a gyermekjogi képviselők számára ahhoz, hogy a velük kapcsolatba kerülő, szakellátásban lévő gyermekeknek tájékoztató foglalkozást tarthassanak. A szakmai napon az IH munkatársai is értékes tudással gazdagodtak, hiszen a hatalmas ügyteher alatt dolgozó gyermekjogi képviselők is számos tapasztalatot megosztottak velük, amelyeket a mindennapi tevékenységük során szereztek a gyermekek körében. A gyermekjogi képviselőkkel folytatott diskurzus, véleménycsere, közös tanulás inspiráló volt.

A képzés egy online alkalommal folytatódik, ahol a gyermekjogi képviselők feltehetik a képzésen elhangzottakkal kapcsolatban, utólag felmerült kérdéseiket, és lehetőség nyílik konkrét esetek, problémák kapcsán folytatni a szakmai beszélgetést.