Szakmai párbeszéden vett részt az NMHH a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettessel

Közzétéve: 2024. március 18.

Március 7-én egy rendhagyó szakmai egyeztetés keretében találkozott egymással dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, a Pécsi Tudományegyetem professzora, dr. Török Tamás titkárságvezető, főosztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, az NMHH főigazgatója és dr. Csalár Dorina, az Internet Hotline Osztály vezetője.

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, a Pécsi Tudományegyetem professzora, dr. Török Tamás titkárságvezető, főosztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, az NMHH főigazgatója és dr. Csalár Dorina, az Internet Hotline Osztály vezetője

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, a Pécsi Tudományegyetem professzora, dr. Török Tamás titkárságvezető, főosztályvezető, Aranyosné dr. Börcs Janka, az NMHH főigazgatója és dr. Csalár Dorina, az Internet Hotline Osztály vezetője

Január végén érkezett a megtisztelő felkérés Biztoshelyettes Asszonytól, aki megbízatása kezdete óta különös hangsúlyt fektet arra, hogy mind szakmai, mind emberi szempontból sikeres együttműködéseket alakítson ki és tartson fenn olyan szakemberekkel, vezetőkkel, akikkel karöltve dolgozhatnak a rájuk bízott közösségek tagjainak érdekei és jogai védelmében. Hatóságunk jogsegélyszolgálata, az Internet Hotline, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes titkársága közötti szakmai kapcsolat a korábbi évekre nyúlik vissza, amikor egy közösségi oldalon megjelenő, kisebbségi csoportot érintő tartalom kapcsán működtek együtt.

A szakmai egyeztetés elsődleges célja a fent említett szervezeti egységek és szakterületek további kapcsolódási pontjainak feltérképezése, a kapcsolatok mélyítése, egymás munkájának támogatása, és a korábban elindult szakmai párbeszéd folytatása volt. A találkozó első részében a négy szakértő zártkörű megbeszélést tartott, ahol – többek között – a nemzetiségi tartalomszolgáltatás technikai körülményeiről és lehetőségeiről, valamint a hazai nemzetiségek médiában történő megjelenéséről, annak módjáról és gyakoriságáról értekeztek, kiemelve, hogy a jövőben érdemes volna a többségi társadalomnak szóló tartalmak esetében is hangsúlyosabban bemutatni a nemzetiségek értékeit. Az NMHH a francia médiahatóság módszertanát felhasználva, egy évtizede követi nyomon a különböző társadalmi csoportok és a magyarországi kisebbségek megjelenéseit a vezető médiaszolgáltatások hírműsoraiban, melynek néhány főbb megállapítására Főigazgató asszony is kitért.

A találkozó második része szélesebb körben zajlott, a Nemzetiségi Biztoshelyettes Titkársága és az Esélyegyenlőségi és Gyermekjogi Főosztály munkatársai is csatlakoztak a megbeszéléshez. Biztoshelyettes Asszony kérésének eleget téve dr. Csalár Dorina részletesen bemutatta az Internet Hotline tevékenységét, kiemelt figyelemmel a rasszista, közösség ellen uszító tartalom kategóriában érkező bejelentésekre, amelyek több esetben szólnak kisebbséget, vagy valamely nemzetiséget sértő tartalmakról. E kategóriában a jogsegélyszolgálat 2011-es létrejötte óta 1108 bejelentés érkezett. Az előadás további részében a gyermekeket érintő bejelentések és online tartalmak álltak fókuszban, így szó esett a gyermekek online szexuális kizsákmányolásának problémájáról és az ez elleni fellépési lehetőségekről és az Internet Hotline eszközeiről, szakmai együttműködéseiről. Az előadó külön is kiemelte az online platformokkal kialakított partnerségi programokat, valamint az intenzív társadalmi szemléletformáló tevékenységet, amellyel csak az elmúlt évben 1700 érintettet és szakértőt értek el 65 megtartott előadás révén.

A közös gondolkodást, párbeszédet a felek elégedetten zárták, a szakemberek a sok-sok év alatt felhalmozódott tudás és tapasztalatok kölcsönös megosztásával a jövőben is segíthetik egymás értékes munkáját, őszintén bízva a szorosabb együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázásában.