„A média hatása a gyermekek pszichés fejlődésére” – konferencia

Az esemény helyszíne: Mathias Corvinus Collegium
1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7.
Az esemény időpontja: 2022. október 25.
09:00–16:15

Mit jelent a mai digitális médiakörnyezetben a gyermekvédelem? Hogyan fogható meg a kapcsolat a média és a gyermeki megértés, a pszichikai és érzelmi feldolgozás folyamata között az egyes életkori szakaszokban? Milyen keretei és korlátai vannak a jogi szabályozásnak? Hol húzódik az egyes szereplők felelősségi köre? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az NMHH és az MCC közös konferenciája.

Az előadók a gyermekek fejlődése és a médiatartalmak potenciális hatása közötti összefüggéseket mutatják be a legújabb kutatási eredmények ismertetésével. Az előadások elsősorban a pszichológia, pszichiátria tapasztalatait vizsgálják, de helyet kapnak a szociológia, kommunikáció és média, politológia, neveléslélektan és pedagógia, orvos- és egészségtudomány szempontjai is, valamint a jogi szabályozás lehetőségei.

A konferencia célja, hogy bepillantást nyújtson abba a tudományos háttérbe, amelynek eredményei meghatározzák a digitális médiakörnyezetben a gyermekvédelem szempontjait. A médiaszabályozásban a gyermekvédelem kiindulópontja, hogy a gyermekek életkorukból fakadóan kiszolgáltatott helyzetben vannak a média hatásaival szemben, ezért életkoruknak megfelelő odafigyelésre és védelemre szorulnak. Noha ebben a feltételezésben konszenzus van, az azt megalapozó tudományos háttér kevéssé vált közkinccsé. Az NMHH Médiatudományi Intézete által kezdeményezett konferencia célja elsősorban az, hogy bemutassa az összefüggéseket a gyermekek fejlődése és a médiatartalmak potenciális hatása között.

Ennek érdekében több tudományterület jeles képviselői osztják meg gondolataikat a hallgatósággal, pszichológiától a médiaműveltségen át az európai szabályozók reklámjogban adott válaszáig.

A konferencia előzetes regisztrációhoz kötött: Regisztrációs felület

A média hatása a gyermekek pszichés fejlődésére című konferencia programja. A program elérhető a kép alatt, szöveges formában is.

A média hatása a gyermekek pszichés fejlődésére című konferencia előadói. Az előadók egyenkénti bemutatása elérhető a kép alatt.

Előadók

 • Pászthy Bea Pászthy Bea Vezető egyetemi docens, csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter, klinikai farmakológus és pszichoterapeuta szakorvos, kognitív viselkedésterapeuta és kiképző családpszichoterapeuta Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, MCC Pszichológia Iskola Jövőképesség Műhely
 • Tari Annamária Tari Annamária Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszichoanalitikus Több éve rendszeresen foglalkozik a fogyasztói társadalom hatásaival, a média és az emberi tényezők összefüggéseivel, a társadalmi változások egyénekre ható vonásaival. Az információtechnológia fejlődésével együtt járó lélektani jellemzők, generációs különbségek és az online élet személyiségre ható változásai a fő kutatási területe.
 • Székely Levente Székely Levente PhD szociológus, a szociológiai tudományok doktora. Az Ifjúságkutató Intézet és a Mathias Corvinus Collegium Szociológia Műhelyének vezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing- és Kommunikációtudományi Intézetének adjunktusa, a Magyar Ifjúság Kutatás 2020 kutatásvezetője
 • Fazekas Ildikó Fazekas Ildikó igazgató Önszabályozó Reklám Testület. Az Európai Önszabályozó Szervezet (EASA) korábbi elnöke, jelenleg az igazgatótanács tagja, valamint az Önszabályozó Világszervezet (ICAS) elnökségi tagja
 • Guld Ádám Guld Ádám Médiakutató, kommunikációs szakember, tanácsadó, habilitált egyetemi docens PTE-BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj ösztöndíjasa; alapító tagja és titkára a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság eHétköznapok Szakosztályának, illetve a médiatudományi oktatással, kutatással és tehetséggondozással foglalkozó Médianegyed Egyesületnek.
 • Pelle Veronika Pelle Veronika Kommunikáció- és médiakutató. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság digitálisműveltség-fejlesztési munkatársa; a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing- és Kommunikációtudományi Intézetének oktatója; a Médiabefolyásolás – Az új kislexikon c. kötet társszerzője, a médiaműveltség fejlesztését célzó hazai és nemzetközi kutatások és szakértői munkacsoportok tagja
 • Koncz Patrik Koncz Patrik Az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Pszichológiai Doktori Iskolájának hallgatója. Doktori kutatásai során a játékhasználati zavar és a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar kapcsolatát vizsgálja. Kutatói érdeklődése a játékhasználati zavar rizikó tényezőinek feltárásán túl más viselkedéses és szerhasználathoz kötődő függőségek mögött meghúzódó hajtóerők kérdéskörére irányul
 • Jantek Gyöngyvér Jantek Gyöngyvér Klinikai szakpszichológus, családterapeuta-jelölt. Tanulmányait 2011-ben fejeztem be az ELTE-n pszichológia szakon, szakmai tapasztalatait a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekklinikáján szerezte gyermekpszichiátriai és szomatikus osztályokon.
 • Hal Melinda Hal Melinda Klinikai szakpszichológus, közgazdász. A Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézet, vezető kutatója. Diplomáját 2015-ben szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, jelenleg a csoportokat, társadalmat és nemzetet érintő krízisek és általuk kiváltott trauma kezelési protokolljának kialakítása tölti ki ideje legnagyobb részét.
 • Nyakas Levente Nyakas Levente Az NMHH Médiatanács Médiatudományi Intézetének vezetője. A médiajogon belül fő kutatási területe az európai audiovizuális politika és szabályozás, illetve annak fejlődése. A kutatási területén belül különösen a médiapluralizmus kérdésköre, illetve ehhez kapcsolódóan dezinformáció problémája érdekli. Médiajogi kutatási során foglalkozott a kiskorúak védelmével, reklámszabályozással, illetve a közszolgálati média versenyjogi kérdéseivel.
 • Sorbán Kinga Sorbán Kinga A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének kutatója. Fő kutatási területei a platformszabályozás, valamint a tartalommal összefüggő kiberbűncselekmények. 2018. júniusáig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nemzetközi kapcsolattartásért felelős munkatársaként médiaszabályozással kapcsolatos ügyekben látta el a hatósági álláspont képviseletét az Európai Unióban és nemzetközi szervezetekben.
 • Monori Zsuzsanna Monori Zsuzsanna Médiajogi szakjogász. 2017 óta az NMHH Médiatudományi Intézetének munkatársa. Fő kutatási területe az online zaklatás, valamint a magánélethez való jog büntetőjogi védelme, emellett jelenleg kutatásokat végez a hírnévvédelem, a rémhírterjesztés és az álhírek magyar és külföldi büntetőjogi szabályozási modelljei, valamint a platformszabályozás területein is. 2022 februárja óta az MCC Közjogi műhelyének tagja, kutatótanárként médiaszabályozással kapcsolatos kurzusokat vezet.

Program

 • 09:00

  Regisztráció

 • 09:30

  Köszöntők

  Constantinovits Milán (MCC), Szadai Károly (NMHH MT)

 • 09:40

  A gyermekek lelki egészsége a jóléti társadalomban

  Pászthy Bea (MCC – SE)

 • 10:00

  A médiahasználat, ami már beleszól a személyiségfejlődésbe – a közösségi média hatása a gyerekek érzelmi apparátusára

  Tari Annamária

 • 10:20

  Alak a hálóban – Ifjúsági korrajz a hálózati társadalomban

  Székely Levente (MCC)

 • 10:40

  Kérdések és válaszok

 • 11:00

  Kávészünet

 • 11:20

  Reklám és szabályozás a világ körül – a gyermekvédelmi reklámszabályozás gyakorlata a világban

  Fazekas Ildikó (ÖRT)

 • 11:40

  Nagyon szeretünk, mi itt leszünk neked örökké! – Influencer kommunikáció a hatás és befogadás aspektusából fiatalok körében

  Guld Ádám (PTE – BTK)

 • 12:00

  Mit csinál a gyerek a neten? És mit lép erre a szülő? – Gyerekkori médiahasználat és digitális szülőség

  Pelle Veronika (NMHH, BCE)

 • 12:20

  Kérdések és válaszok

 • 12:30

  Ebédszünet

 • 13:10

  Miért játszunk videojátékokkal és mitől lesz valaki függő?

  Koncz Patrik (ELTE)

 • 13:30

  A pornográfia hatása a gyerekek és serdülők szexuális szokásaira és személyiségfejlődésére

  Jantek Gyöngyvér (SE)

 • 13:50

  Trauma és pszichológiai hatások a médiatartalmak esetén

  Hal Melinda (MCC – SE)

 • 14:10

  Kérdések és válaszok

 • 14:30

  Kávészünet

 • 14:50

  Gyermekvédelem a médiaszabályozásban – a szabályozás rendszerének elvei és kihívásai a digitális környezetben

  Nyakas Levente (NMHH – MTMI)
 • 15:10

  Ártalmas, veszélyes, tiltott: a gyermekekre káros médiatartalmak szabályozása a közösségi médiában

  Sorbán Kinga (NKE - ITKI)

 • 15:30

  Mit tehet a gyakorlat? A médiaszabályozás gyermekvédelmi szabályainak alkalmazhatósági kérdései

  Monori Zsuzsanna (NMHH – MTMI; MCC)

 • 15:50

  Kérdések és válaszok

 • 16:10

  Zárszó

  Nyakas Levente (NMHH)