Mi számít egyéb olyan tartalomnak, amely a kiskorúakra veszélyes lehet?

Legutóbb frissítve: 2022. március 24.

Bejelentek

Egybakiskorakraveszlyestartalom.jpg

Az olyan tartalmakat lehet itt bejelenteni, amelyek károsak vagy veszélyesek lehetnek a kiskorúak fejlődésére és a többi bejelentési kategória egyikébe sem illeszkednek.

Azok a káros, veszélyes vagy megtévesztő tartalmak tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek alkalmasak lehetnek a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődésének negatív befolyásolására, károsíthatják azt, azonban nem sorolhatóak a többi bejelentési kategóriába.

A megsértett jogi norma

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.)

4/A. § (1)

4/A. § (1) A szolgáltató által közzétett - a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény szerinti médiatartalomnak nem minősülő - olyan információ, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása, csak az információt tartalmazó aloldalon az információ megjelenítése előtt közzétett, a kiskorúak lehetséges veszélyeztetéséről szóló tájékoztatást tartalmazó figyelmeztető jelzéssel, továbbá az aloldal forráskódjában szereplő olyan azonosítókkal tehető közzé, amelyek utalnak a tartalom kategóriájára, és amelyek az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 149/A. § (1) bekezdése szerinti szűrőszoftverek (a továbbiakban: szűrőszoftver) által felismerhetők.