Mi számít online zaklatásnak?

Legutóbb frissítve: 2024. július 1.

Bejelentek

online zaklatás

Online zaklatást szenved el az a személy, aki többször is bántó, sértő, megalázó üzeneteket kap az interneten keresztül. A kiskorú felhasználóknak címzett szexuális tartalmú üzenet – kép, videó és/vagy szöveg – is online zaklatás.

Zaklatásnak minősül, ha valakit rendszeresen vagy tartósan háborgatnak, megfélemlítenek, magánéletébe önkényesen beavatkoznak. Ez történhet akár e-mailen, valamelyik közösségi oldalon vagy csevegőszolgáltatásban. Rendszeres a zaklatás, ha az rövid időszakonként visszatérően jelentkezik (például egy-két napon át több e-mail, majd egy hét szünet után újabb e-mailek). A tartós zaklatás hosszabb időn át, folyamatosan történik (például több hónapig naponta érkezik e-mail a zaklatótól).

A kategória magába foglalja azokat az eseteket is, amikor felnőttet vagy gyermeket szexuális jellegű megkeresések, zaklatások érnek, ahogy az olyan, weboldalakon, fórumokon olvasható szöveges tartalmak is ide tartoznak, amelyekben kiskorúakra tesznek szexuális jellegű megjegyzéseket, és/vagy szexuális jellegű beszélgetést folytatnak, valamint azok a felhívások is zaklatásnak minősülnek, amelyekben kiskorúakat keresnek szexuális együttlétre.

Fontos: zaklatás bűncselekménye miatt csak a sértett tehet feljelentést a rendőrségen, a bűncselekmény csak a sértett magánindítványára büntethető, a sértett nevében másvalaki nem tehet feljelentést. A magánindítvány azt jelenti, hogy a sértett nyilatkozatot tesz a rendőrségen, hogy kérelmezze az elkövető büntetőjogi felelősségre vonását.

A megsértett jogi norma

Btk. 222. § Zaklatás

222. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki félelemkeltés céljából

a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy

b) azt a látszatot kelti, hogy más életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény következik be,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Aki a zaklatást

a) házastársa, volt házastársa, élettársa vagy volt élettársa sérelmére,

b) nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére,

c) hatalmi vagy befolyási helyzetével visszaélve, illetve

d) hivatalos személy sérelmére, hivatali tevékenységével össze nem egyeztethető helyen vagy időben

követi el, az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(4) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki az (1) bekezdésben meghatározott zaklatást tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követi el, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.