Conference Europeenne des Postes et Telecommunications (CEPT)

A CEPT (Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete) célja, hogy tagállamai között koordinálja az ITU döntéseinek megfelelő elektronikus hírközlési szolgáltatásokra, technoló-giákra vonatkozó európai feltételrendszert. A CEPT-nek 48 tagja van, tehát tevékenysége gyakorlatilag egész Európára kiterjed, az EU 27 tagállamán túlmenően. Döntéseit kompro-misszumos alapon hozza. Ez alapozza meg az európai harmonizációt, és teremt keretet az európai szomszédos államok frekvenciahasználatához.

A szervezet honlapja