Postafelügyelet

A hatóság valamennyi postai szolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet szakmai működésének jogszerűségét felügyeli. A felügyelet célja a postai piac zavartalan, eredményes működésének, a postai szolgáltatást nyújtók és a felhasználók érdekei védelmének, a tisztességes és hatékony piaci verseny fenntartásának elősegítése. Az egyedi általános hatósági felügyeleti eljárások mellett az NMHH évente több országos vizsgálatot is lebonyolít.

A postai szolgáltatók nyilvántartásba vételét, az engedélyköteles szolgáltatások ellátásához szükséges hatósági engedély kiadásához kapcsolódó eljárás lebonyolításán túl valamennyi postai szolgáltatás ellátását a hatóság felügyeli. A jogszabályi követelmények mellett az állam és a szolgáltató között létrejött ún. Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott minőségi mutatók teljesítését is az NMHH ellenőrzi.

Megkülönböztetünk egyetemes és egyéb postai szolgáltatásokat. A postai szolgáltatások közül az egyetemes szolgáltatásokat a szolgáltató köteles úgy nyújtani, hogy ahhoz az ország egész területén minden felhasználó egyformán hozzáférhessen és a küldeményeket naponta egyszer minden felhasználónak kézbesítse. Ilyen egyetemes szolgáltatás a két kilogrammnál könnyebb levelek, a hivatalos iratok, a címzett reklámküldemények, illetve a 20 kilogramm alatti postacsomagok felvétele, feldolgozása, továbbítása és kézbesítése. Jelenleg egyetemes szolgáltatást Magyarországon csak a Magyar Posta Zrt. nyújt.

A bejelentés alapján ellátható egyéb szolgáltatások az egyedi igények kielégítését célozzák. Hazánkban több száz vállalkozás, valamint a Magyar Posta is kínál ilyen jellegű szolgáltatásokat.