North Atlantic Treaty Organization (NATO)

Az Észak Atlanti Szövetség Szervezete (NATO) testesíti meg az Európát és Észak-Amerikát védelmi és biztonsági szövetségbe kötő transzatlanti kapcsolatokat. A Washingtoni Egyezmény 1949-es aláírása óta a NATO alapvető és állandó célja, a tagállamok szabadságának és biztonságának politikai eszközökkel történő biztosítása. Ezen kívül fontos szerepet töltött be a tagokat érintő biztonsági kérdések megvitatásának konzultációs fórumaként.

A főként katonai tevékenységeken túlmenően azonban a NATO aktívan közreműködik a humanitárius segítségnyújtás összehangolásában, a természeti vagy ember által okozott ka-tasztrófák kárenyhítésében, de támogatja a tagországokból származó tudósok nem hadászati célú tudományos együttműködését is. Ennek a tevékenységnek ékes példája a Polgári Hírközlési Tervező Bizottság (CCPC) működése is, amelynek legfontosabb feladata a polgári lakosság felkészítése és hírközlési eszközeinek felhasználása szükséghelyzetek esetén.

A szervezet honlapja