A Médiatanács 1684/2013. (XI. 27.) számú döntése

Koordinátor tag kijelölés a Médiatanács hatáskörébe tartozó másodfokú ügyek előkészítése és Médiatanács elé terjesztése tárgyában

Hatósági döntés dátuma: 2013. november 27.

A Médiatanács Ügyrendjének 4.4. és 4.5. pontja alapján a Hivatal által hozott elsőfokú határozatok elleni fellebbezések tekintetében a másodfokú hatósági ügyek döntésre történő előkészítése és előterjesztése céljából dr. Vass Ágnest, akadályoztatása esetén dr. Auer Jánost koordinátor tagnak jelöli.