A Médiatanács 636/2014. (VII. 8.) számú döntése

Koordinátor tag kijelölése a Médiatanács külső kommunikációjával kapcsolatos teendők ellátására

Hatósági döntés dátuma: 2014. július 8.

A Médiatanács az Ügyrend 3.4. és 3.5. pontjai alapján dr. Auer János tanácstagot jelöli ki koordinátor tagként a Médiatanács külső kommunikációs teendőinek koordinálására.