A Médiatanács 785/2014. (IX. 2.) számú döntése

A Médiatanács Ügyrendjének 3.4. és 3.5 pontja alapján koordinátor tag kijelölése a kézbesítési vélelemről szóló értesítéshez

Hatósági döntés dátuma: 2014. szeptember 2.

A Médiatanács Ügyrendjének 3.4. és 3.5 pontja alapján általános jelleggel dr. Auer János – akadályoztatása esetén dr. Vass Ágnes – Médiatanács tagot koordinátor tagnak jelöli ki a Ket. 79. § (2) bekezdése szerinti, a kézbesítési vélelem beálltát megalapozó hivatalos irat kiadmányozására.