Nyilvánosak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve a Médiatanács jövő évi felügyeleti tervei

Közzétéve: 2014. december 19.

Az előfizetők jogait védő szabályok teljesülését és a jelentős piaci erejű szolgáltatók kötelezettségeinek betartását is kiemelten vizsgálja 2015-ben az NMHH az elektronikus hírközlésre és a postai ágazatra vonatkozóan. Az NMHH Médiatanácsa jövőre is folytatja az országos, körzeti, helyi és közösségi médiaszolgáltatók műsorainak rendszeres vizsgálatát.

Az elektronikus hírközlésre és a postai ágazatra vonatkozó 2015. évi felügyeleti terv

A piaci verseny erősítése érdekében a hatóság jövőre is célzottan vizsgálja majd az egyes jelentős piaci erejű szolgáltatókra (JPE) kirótt kötelezettségek teljesülését. Ellenőrzi a hatóság, hogy a szélessávú internet-hozzáférés nagykereskedelmi piacán a JPE szolgáltatók a számukra határozatban előírt díjakat számlázzák-e a versenytársaknak, illetve vizsgálni fogja azt is, hogy a jelentős piaci erejű mobilszolgáltatók az előfizetőiknek szóló hívások végződtetéséért a jövőre kiadandó új piackijelölő határozat szerinti díjakat számlázzák-e.

Egy másik fontos terület az előfizetők, igénybevevők jogait védő szabályok érvényesülésének ellenőrzése a vezetékes, mobiltelefonos, kábeles vagy műholdas televíziós és az internet-szolgáltatások terén. A hatóság jövőre is átfogóan ellenőrzi a többi között a szolgáltatásokkal kapcsolatban bejelentett hibák szolgáltatók általi kezelését. Az előfizetők érdekeit védő fontos szabály az is, hogy ha a szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésére, a szolgáltatás áthelyezésére, átírására, illetve a korlátozásból visszakapcsolásra vonatkozó alapvető kötelezettségeinek nem vagy nem határidőben tesz eleget, akkor az előfizető számára kötbért kell fizetnie. Jövőre is folytatódó átfogó vizsgálatában a hatóság ellenőrzi majd, hogy ennek a kötelezettségüknek a szolgáltatók valóban eleget tesznek-e. További, sok panaszt generáló vizsgálati téma lesz a szolgáltatók telefonos ügyfélszolgálatainak működése, de ellenőrizni fogja a hatóság azt is, hogy az új előfizetői szerződések megkötése előtt a jogszabályokban előírt tájékoztatásokat az ügyfelek valóban megkapják-e.

A postai szolgáltatások területén az egyetemes postai szolgáltatásokkal kapcsolatos minőségi követelmények betartásának, illetve a szolgáltatók panaszkezelési eljárásának ellenőrzése, de a hatóság fel fogja mérni az igénybevevők szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségét is. A rádióberendezések piacán a hatóság a többi európai társszervvel összehangolt kampányt fog indítani a különféle rádiótávirányítású repülőeszközök forgalmazásának ellenőrzésére, amely ki fog terjedni mind a kisméretű távirányítású játékokra és modellekre, mind pedig az egyre elterjedtebbé váló, hang és képfelvételek rögzítésére és közvetítésére is alkalmas repülő eszközökre.

A Médiatanács 2015. évi piacfelügyeleti és általános hatósági felügyeleti terve

A Médiatanács jövőre is folytatja az országos, körzeti, helyi és közösségi médiaszolgáltatók műsorainak rendszeres vizsgálatát a jogszabályokban előírtakhoz és a szerződéseikben vállaltakhoz képest mintavétellel és utóellenőrzéssel. Célvizsgálatot tervez a korhatár-besorolási ajánlás eddigi hatásának elemzésére, továbbra kutatja az új típusú kereskedelmi közlemények – mint a termékmegjelenítés, virtuális reklám, osztott képernyős reklám – közzétételi gyakorlatát. Emellett külön figyelmet fordít a reklámhangerősség validált eszközökkel történő ellenőrzésére, a külföldi joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatók tevékenységére, különös tekintettel a kiskorúak védelmére, valamint a televíziókban az eredetileg nem magyar nyelven készített filmek eredeti nyelven való, törvényben rögzített vetítési arányának teljesülésére.

A felügyeleti terv szerint továbbra is zajlik majd a hír- és magazinműsorok kvantitatív elemzése, amelyből feltárják annak a törvényi rendelkezésnek a betartását is, amely szerint az országos, jelentős befolyásoló erejű médiumok hírei között a bűnügyi bulvárhírek legfeljebb húsz százalékot foglalhatnak el.

A felügyeleti tervek letölthetőek a jobb oldali, „Kapcsolódó dokumentumok” dobozból.