A Médiatanács 386/2015. (III. 31.) számú döntése

A bírálóbizottságok működésének szabályairól rendelkező ügyrend módosításáról

Hatósági döntés dátuma: 2015. március 31.

A Médiatanács elfogadja a módosított, a jelen döntés mellékletét képező, A bírálóbizottságok működésének szabályairól rendelkező – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – ügyrendet.

A Médiatanács felkéri az Alap vezérigazgatóját, hogy az elfogadott, a módosításokkal egységes szerkezetű szabályzatot haladéktalanul léptesse hatályba.

a döntés melléklete:
A bírálóbizottságok működésének szabályairól rendelkező ügyrend